Impact omgevingswet voor projectleiders
Eerstvolgende datum:
03-02-2022 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
Ga jij voor resultaat in je projecten? En vraag je je af wat de Omgevingswet voor jou gaat betekenen? Hoe werk jij samen met collega’s en wat betekent participatie voor jouw project? In deze cursus leer je hoe je als projectleider met de Omgevingswet in de hand je rol effectief kan oppakken en vormgeven.
Inleiding
Inleiding

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Uiteraard gaan we in deze cursus in op de inhoud van de Omgevingswet, maar we gaan ook uitgebreid in op je centrale rol in de uitvoer van de projecten. Projectleiders moeten de verbindende factor worden tussen initiatiefnemers en het bestuur. 

Daarom zal in deze cursus vooral nadruk gelegd worden op samenwerken, burgerparticipatie en het omgaan met tegenstrijdige belangen. Ook leer je wat de Omgevingswet betekent voor je houding en gedrag in relatie tot in- en externe stakeholders.

Doelgroep

(Gemeentelijk )Projectleiders fysieke leefomgeving

Programma
  • Inhoud en context van de Omgevingswet.
  • Digitalisering
  • De gereedschapskist: de kerninstrumenten Omgevingsvisie, -programma, -plan en -vergunning
  • Participatie
  • Rollen, vaardigheden en competenties

Voorafgaand aan de cursus maak je een kennistest, waardoor je inzicht krijgen in wat je al weet over de Omgevingswet. Daarnaast hebben we veel inhoudelijke informatie beschikbaar in onze digitale leeromgeving waar je door middel van e-learning kennis kunt opdoen van de onderwerpen waar je nog niet zoveel van af weet.

Werkwijze
We gaan, na een theoretisch gedeelte, op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang. In de cursus werken we met casussen. Hiermee leggen we een goede basis voor de toepassing in de praktijk.
Resultaat
Je hebt inzicht in de doelstellingen en uitgangspunten van de Omgevingswet.
Je hebt inzicht in de samenhang van de 6 kerninstrumenten.
Je weet welke rol digitalisering binnen de Omgevingswet heeft.
Je kent de onderdelen van de gereedschapskist en het belang van een omgevingsvisie en omgevingsplan.
Je hebt inzicht in de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning.
Je ziet het belang van een goed participatieproces en weet hoe je dit proces kan vormgeven.
Je weet wat de wettelijke vereisten zijn rondom participatie en de Omgevingswet
Je kan een onderbouwde keuze maken voor een vorm van participatie in een bepaalde situatie.
Je weet hoe je rol onder de Omgevingswet verandert en hebt inzicht in je ontwikkelopgave.
Cursus
Docent
Gelinde Groeneveld
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst