Actualiteitencollege Nederlands nationaliteitsrecht (RWN)
Eerstvolgende datum:
27-10-2020 / 1 dag
Virtueel klaslokaal
€ 599,00
Het Nederlands nationaliteitsrecht blijft in beweging. Daarom brengen we je in dit actualiteitencollege op de hoogte van de laatste beleidswijzigingen en meest recente jurisprudentie.
Inleiding
Inleiding

Bij de uitvoering van het nationaliteitsrecht volgen de veranderingen elkaar snel op. De afdeling burgerzaken speelt een belangrijke rol bij het in behandeling nemen van naturalisatie- en optieverzoeken. Zowel aan de telefoon als aan de balie krijg je te maken met vragen over het nationaliteitsrecht. 

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt op grond van landelijke afspraken altijd op vier vaste momenten gewijzigd. Tijdens dit college zorgen wij ervoor dat je helemaal bij en op de hoogte bent van alle wijzigingen en veranderingen.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken die zich bezighouden met de intake en/of de behandeling en beoordeling van naturalisatie- en optiedossiers. Het college is zeer zeker ook geschikt voor medewerkers BS en BRP.

Programma
  • In dit actualiteitencollege nemen wij de Rijkswet op het Nederlanderschap nog eens door, inclusief de meest recente wijzigingen van de handleiding RWN.
Opzet en inhoud

Het college bestaat uit twee dagdelen; waarbij in de ochtend de belangrijkste informatie over de RWN en de reeds verschenen en eventueel nog te publiceren, ‘WBN’ besproken en waar nodig verhelderd zal worden.

 

Er zal aandacht zijn voor de volgende onderwerpen:

·         WBN nummer 1-2019

·         WBN nummer 2-2019 ( per 1 juli 2019 inwerking getreden)

·         Eventueel later gepubliceerde of nog te publiceren WBN

·         Het grootouderartikel , artikel 3 lid 3 RWN

·         Eis van toelating bij optie en naturalisatie ( BOT) (staat editie in Burgerzaken en recht)

·         Vragen rondom de inburgeringseis bij naturalisatie

·         Recente jurisprudentie

·         Praktijkvoorbeelden

 

Natuurlijk is er altijd ruimte voor het behandelen van vragen!

Workshop Chinese (bron)documenten (middaggedeelte)

Het beoordelem vam (bron)documenten uit China kan wel eens lastig zijn

  • Welke documenten zijn goed voor naturalisatie? Aan welke voorwaarden moeten deze documenten voldoen? 
  • Welke combinaties zijn er mogelijk? Welke documenten moet ik laten onderzoeken? 
Werkwijze
We gaan, individueel of in groepsverband, direct aan de slag met een casus aan de hand van de behandelde stof. We maken hierbij graag gebruik van casussen uit de eigen praktijk en ook vragen die jij graag behandeld ziet pakken we op.
Expertisecentrum en helpdesk
Heb je na de training nog vragen? Wij helpen je graag verder. Tot drie maanden na de cursus is deze service zelfs gratis als we je vragen per mail of telefonisch kunnen beantwoorden. Maak daar gebruik van: ons expertisecentrum staat voor je klaar!
Bijzonderheden
Bijzonderheden

Ben je geïnteresseerd in een algehele cursus op het gebied van optie en naturalisatie, kies dan voor 'Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Optie & Naturalisatie'.

Resultaat
Je kent de laatste wijzigingen en ontwikkelingen én de meest recente jurisprudentie.
Ook weet je wat voor impact de actualiteiten hebben op de praktijk van de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en wordt de inburgeringseis bij naturalisatie op begrijpelijke wijze uitgelegd.
Cursus
Docent
Sandra Bekking
Docent
Yeter Yen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83