Actualiteitencollege Nederlands nationaliteitsrecht (RWN)
05-04-2022
1 dagdeel
Utrecht
€ 649,00
Het Nederlands nationaliteitsrecht blijft in beweging. Daarom brengen we je in dit actualiteitencollege op de hoogte van de laatste beleidswijzigingen en meest recente jurisprudentie.
Inleiding
Inleiding

Bij de uitvoering van het nationaliteitsrecht volgen de veranderingen elkaar snel op. De afdeling burgerzaken speelt een belangrijke rol bij het in behandeling nemen van naturalisatie- en optieverzoeken. Zowel aan de telefoon als aan de balie krijg je te maken met vragen over het nationaliteitsrecht. 

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt op grond van landelijke afspraken altijd op vier vaste momenten gewijzigd. Tijdens dit college zorgen wij ervoor dat je helemaal bij en op de hoogte bent van alle wijzigingen en veranderingen.

circles
Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken die zich bezighouden met de intake en/of de behandeling en beoordeling van naturalisatie- en optiedossiers. Het college is zeer zeker ook geschikt voor medewerkers BS en BRP.

Programma
 • In dit actualiteitencollege nemen wij de Rijkswet op het Nederlanderschap nog eens door, inclusief de meest recente wijzigingen van de handleiding RWN.
Opzet en inhoud

Het college bestaat uit twee dagdelen; waarbij in de ochtend de belangrijkste informatie over de RWN en de reeds verschenen en eventueel nog te publiceren, ‘WBN’ besproken en waar nodig verhelderd zal worden.

Er zal aandacht zijn voor de volgende onderwerpen:

 • WBN nummer 1-2021 t/m WBN nummer 8-2021
 • Eis van toelating bij optie en naturalisatie ( BOT)
 • Vragen rondom de inburgeringseis bij naturalisatie
 • Arresten
 • Praktijk casussen
 • Recente jurisprudentie
 • Nieuws
 • Handig om te weten

Natuurlijk is er altijd ruimte voor het behandelen van vragen!

Staatloosheid (middaggedeelte)

In Nederland zijn nu ruim 12.000 mensen als staatloos geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat is maar een deel van de ruim 40.000 personen van wie de nationaliteit onbekend is in de BRP. Onder de geregistreerde staatlozen zijn bijvoorbeeld personen uit Syrië, Libanon, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië.

 • Hoe bepaal je of iemand staatloos is?
 • Mededeling 2.17
 • Registratie in de BRP
 • Palestijnen wanneer staatloos?
  • Checklist
  • Artikel 2.15 Wet BRP
  • Documenten
Bijzonderheden

Ben je geïnteresseerd in een algehele cursus op het gebied van optie en naturalisatie, kies dan voor 'Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Optie & Naturalisatie'.

Resultaat
check
Je kent de laatste wijzigingen en ontwikkelingen én de meest recente jurisprudentie.
check
Ook weet je wat voor impact de actualiteiten hebben op de praktijk van de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap en wordt de inburgeringseis bij naturalisatie op begrijpelijke wijze uitgelegd.
Data en details
Data

di 5 april 2022

van 09:15 tot 12:30

Duur
1 dagdeel
Locatie
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Nederland
Prijs

€ 649,00

De cursusprijs is excl. omzetbelasting.

Docent