Het WAT en HOE van de Participatiewet
Eerstvolgende datum:
21-09-2021 / 2 dagdelen
Online
€ 649,00
Alles over de Participatiewet. Van regelgeving tot praktische toepassing
Inleiding
Inleiding

In deze praktijkgerichte cursus gaan we in op de verschillende onderdelen van de Participatiewet en de dagelijkse praktijk bij gemeenten en wijkteams. 

We besteden aandacht aan het doel van de Participatiewet, de aanvraagprocedure, het besluit op de aanvraag, controle, beëindiging, herziening, terugvordering, boete etc.

Doelgroep

Medewerkers gemeenten afdeling werk en inkomen

Medewerkers bezwaar en beroep

Medewerkers die in welke vorm dan ook met werk en inkomen te maken krijgen.

Advocaten

Bewindvoerders

Sociaal raadslieden

Programma
 • Inleiding bijstand en Participatiewet
 • Aanvraag procedure
 • Besluit op aanvraag
 • Rechthebbenden
 • Woonsituatie en uitkeringsnorm
 • Inkomen en vermogen
 • Rechten en plichten
 • Controle
 • Beëindiging, herziening intrekking en terugvordering
 • Afstemming
 • Boete
 • Bijzondere bijstand
 • Gemeentelijke regelingen op het gebied van de Participatiewet
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Ook kun je vooraf specifieke vragen doorgeven, die we tijdens de cursusdag zullen beantwoorden. De vragen kunnen gaan over alle onderdelen van de Participatiewet. Stuur je vragen in door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. praktijkvragen Participatiewet.
Resultaat
Je weet het uitgangspunt en doel van de Participatiewet.
Je kent het proces van aanvraag tot besluit.
Je kent de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden.
Je bent bekend met het proces van controle, herziening of beëindiging van de uitkering.
Je weet welke zaken een gemeente moet regelen in een verordening en welke gemeentelijke regelingen er gelden i.v.m. de Particiaptiewet.
Cursus
Docent
Marc van Hoof
Docent
Sofie Meekel
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst