Het WAT en HOE van de Participatiewet
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
06-02-2023
2 dagdelen
Utrecht
Andere data en locaties
Alles over de Participatiewet. Van regelgeving tot praktische toepassing
Inleiding
Inleiding

In deze praktijkgerichte cursus gaan we in op de verschillende onderdelen van de Participatiewet en de dagelijkse praktijk bij gemeenten en wijkteams. 

We besteden aandacht aan het doel van de Participatiewet, de aanvraagprocedure, het besluit op de aanvraag, controle, beëindiging, herziening, terugvordering, boete etc.

circles
Doelgroep

Medewerkers gemeenten afdeling werk en inkomen

Medewerkers bezwaar en beroep

Medewerkers die in welke vorm dan ook met werk en inkomen te maken krijgen.

Advocaten

Bewindvoerders

Sociaal raadslieden

Programma
 • Inleiding bijstand en Participatiewet
 • Aanvraag procedure
 • Besluit op aanvraag
 • Rechthebbenden
 • Woonsituatie en uitkeringsnorm
 • Inkomen en vermogen
 • Rechten en plichten
 • Controle
 • Beëindiging, herziening intrekking en terugvordering
 • Afstemming
 • Boete
 • Bijzondere bijstand
 • Gemeentelijke regelingen op het gebied van de Participatiewet
Resultaat
check
Je weet het uitgangspunt en doel van de Participatiewet.
check
Je kent het proces van aanvraag tot besluit.
check
Je kent de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden.
check
Je bent bekend met het proces van controle, herziening of beëindiging van de uitkering.
check
Je weet welke zaken een gemeente moet regelen in een verordening en welke gemeentelijke regelingen er gelden i.v.m. de Participatiewet.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina