Actualiteitencollege: De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
In dit actualiteitencollege leer je de bevoegdheden van de burgemeester in relatie tot de actualiteit toe te passen.

De 'openbare orde bevoegdheden' van de burgemeester staan volop in de belangstelling en regelmatig worden hier nieuwe bevoegdheden aan toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van allerlei al langer bestaande bevoegdheden bij ordeverstoring rond evenementen en demonstraties met een permanent karakter. 

Maar ook aan ernstige overlast door individu of bewoners van overlastpanden. In deze bijeenkomst staan we uitgebreid stil bij de noodbevoegdheden van de burgemeester (noodbevelen en noodverordeningen).

Doelgroep

Medewerkers Openbare Orde en Veiligheid, algemeen bestuursjuristen en kabinetsmedewerkers van gemeenten.

Programma

Verkenning: korte schets van de geschiedenis van de bevoegdheden van de burgemeester en een verkenning van de ontwikkelingen in zijn rol en bevoegdheden

  • De bevoegdheden van de burgemeester ter handhaving van de openbare orde in de openbare ruimte.
  • Bevoegdheden op grond van de Apv waaronder de gebiedsverboden, de Gemeentewet incl. de Voetbalwet, de Wet openbare manifestaties en de noodbevoegdheden
  • De bevoegdheden van de burgemeester in het kader van het toezicht op de openbare inrichtingen
  • De bevoegdheden op grond van de Apv, de Drank- en horecawet en de Gemeentewet

overige onderwerpen: radicalisering

aanpak outlaw motorclubs

Werkwijze
We werken in deze cursus met een casus, waarin we aandacht besteden aan de verhouding tussen de bevoegdheden van de burgemeester op basis van de APV en de Gemeentewet. Ook de Voetbalwet wordt hierin meegenomen.
Resultaat
Na deze cursus kun je de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de burgemeester met betrekking tot openbare orde en veiligheid in het algemeen en de recente ontwikkelingen in het bijzonder toepassen.
Ook ben je op de hoogte van de hierbij horende aandachtspunten.
Cursus
Contact
Wendy Dekker
Vragen? Neem contact op met onze opleidingsadviseur
Wachtlijst