Gesprekstechnieken
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
€299,00
Andere data en locaties
Wil jij in een relatief kort tijdbestek op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van gesprekstechnieken en ook direct de koppeling kunnen maken naar jouw eigen praktijk? Dan is deze module echt iets voor jou!
Inleiding
Inleiding

'Een goed gesprek'

Overleggen met ouders, samenwerken met collega’s, slecht nieuws brengen, aansluiten bij de belevingswereld van een kind en het motiveren van de ander. Als leerkracht in het (basis)onderwijs krijg je met veel verschillende situaties te maken waarbij gesprekstechnieken een houvast vormen.


Een boze vader die verhaal bij je komt halen voor de onvoldoende van zijn dochter, ouders die het niet eens zijn met de cito-score van hun kind, je collega die in tranen bij je komt vanwege een kind dat haar/hem uit heeft gescholden of die moeder die nooit op afspraken verschijnt en haar telefoon nooit opneemt.

In deze training gaan we aan de slag met verschillende gesprekstechnieken. Ook gaan we inzoomen op welke communicatiestijl jouw voorkeur heeft, hoe je deze kunt benutten maar ook wat de valkuilen hiervan kunnen zijn. 

circles
Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders (IB)


Begindoelstelling

Leerkrachten en intern begeleiders die meer willen leren over gesprekstechnieken.

Programma
  • Kennismaking met elkaar en het onderwerp
  • Theoretische achtergrond
  • Pauze
  • Koppeling naar praktijk
  • Afsluiting
Literatuur
  • Delfos, M.F. (2008). Luister je wel naar míj?; Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP.
  • Horeweg, A. (2013). Gedragsproblemen in de klas: Een praktisch handboek. Houten: Lannoo campus.
  • Lang, G. & Molen, van der H.T. (2000). Psychologische gespreksvoering; Een basis voor hulpverlening. Baarn: H. Nelissen.
  • Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Meer, van K. & Neijenhof, van J. (1998). Elementaire sociale vaardigheden. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Deze training zal interactief aangeboden worden. Jouw praktijkervaring staat centraal. Tijdens de module wordt kennis overgedragen door middel van diverse werkvormen, zoals casussen, een opdracht over communicatiestijlen en audiovisueel materiaal. Ook gaan we aan de slag met vaardigheidsdoelen door middel van een rollenspel.

Bijzonderheden

Deze training kan los gevolgd worden of aanvullend op de leerlijn specialist specifieke onderwijsbehoeften.

Resultaat
check
Je hebt inzicht in je eigen communicatiestijl; sterke kanten en valkuilen.
check
Je bent in staat communicatievoorwaarden en gesprekstechnieken te (her)kennen en benoemen.
check
Je kan verschillende gesprekstechnieken inzetten en non-verbale communicatie toepassen.
check
Je kan metacommunicatie toe te passen in gesprekken.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina