Passend onderwijs – Wet en regelgeving
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
14-05-2025
1 dagdeel
Hoogeveen
€299,00
Andere data en locaties
In deze praktische cursus wordt de belangrijkste wet- en regelgevingen van passend onderwijs behandeld.
Inleiding
Inleiding

Het doel van passend onderwijs is ervoor zorgen dat er voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. In deze praktische cursus wordt de belangrijkste wet- en regelgevingen van passend onderwijs behandeld. Aan de hand van recente uitspraken van rechters en geschillencommissies zal gekeken worden hoe de wet- en regelgeving dat afgelopen jaren is geïnterpreteerd en wat daarvan te leren is voor de eigen schoolpraktijk.

 

Wie er beslist over toelating van een leerling op een school? Wanneer is er sprake van een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte? Welke mogelijkheden heeft een school als de school handelingsverlegen is? Welke rol hebben de ouders in een zorgtraject?

Al deze zaken liggen vast in een wettelijk kader passend onderwijs. Dit kader heeft als doel dat alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passen onderwijsaanbod kunnen krijgen.

Hoe moet een school handelen als een leerling een specifieke onderwijs behoefte heeft en wat kan een school doen als dit niet (meer) lukt?

circles
Doelgroep

Schooldirecteuren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten, beleidsmedewerkers schoolbesturen en betrokkenen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

 

Werk je als beleidsmedewerker of beleidsadviseur bij een gemeentelijke organisatie, volg dan de ‘Praktijkdag Jeugdhulp en het passend onderwijs’.Begindoelstelling
Deelnemers die willen leren wat je moet doen, waar je keuzes in kunt maken en wat de kaders zijn van jouw werkterrein. De cursus zorgt dat je beter in staat om passend onderwijs te bieden in de dagelijkse praktijk.

 

 

Programma
Wettelijk kader passend onderwijs
 • Organisatie passend onderwijs
 • Samenwerkingsverband
 • Het ondersteuningsplan (OP)
Passend onderwijs op school
 • Aanname beleid school
 • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 • Het ontwikkelingsperspectief (OPP)
 • Een traject met een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte op school
 • Op overeenstemmingsgericht overleg met ouders (OOGO)
Als de school handelingsverlegen is
 • Toelaatbaarheidsverklaring ( TLV)
 • Beleid schorsen en verwijderen
 • Een geschil met ouders
Literatuur
 • Wettelijk kader passend onderwijs, Wet primair onderwijs
 • Evaluatie Passend Onderwijs, Ledoux, G., & Waslander, S. (m.m.v. Eimers, T.) (2020)
 • Richting gevend kader, passend onderwijs en jeugdhulp, (verwacht 2021)
 • Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs, Vries de P, 2016
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Interactief, met veel mogelijkheid om vragen te stellen. Het is mogelijk om van te voren casussen aan te leveren die tijdens de cursus zullen worden behandeld.

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien (10) modulen. Deze negende module maakt dus onderdeel uit van een totaal aanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

Resultaat
check
Kennis wettelijk kader passend onderwijs en dit kunnen vertalen naar de eigen de praktijk.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina