Ontwikkelperspectief (OPP) voor leerlingen (met een stoornis)
Opleiding Scholen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
10-04-2024
1 dagdeel
Utrecht
€369,00
Andere data en locaties
Praktische workshop over nut en noodzaak van het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
Inleiding
Inleiding

Deze praktische workshop geeft handvatten om een OPP op te stellen dat voldoet aan de wettelijke bepalingen van Passend Onderwijs. Leerlingen met een autismespectrum stoornis (ASS), aandachtstoornis(ADHD), gedragsstoornis, angst- en stemmingsstoornis of een hechtingsstoornis hebben extra hulp of andere begeleiding nodig om aan het onderwijs deel te kunnen nemen.

Een OPP kan helpen om die specifieke onderwijsbehoefte in beeld te brengen en duidelijk te krijgen welke aanpassingen in het onderwijsaanbod nodig zijn. Goed overleg met de ouders is hierbij essentieel.

circles
Doelgroep

Directeuren, leerkrachten en intern begeleiders

Begindoelstelling
Directeuren, intern begeleiders en leerkrachten die meer willen leren over het wettelijk kader passend onderwijs en het ontwikkelingsperspectief als effectief instrument willen gebruiken op hun school.

Programma
Wettelijk kader
 • Kennismaken
 • Bepalingen uit de wetgeving Passend Onderwijs
 • Ontwikkelingsperspectief OPP
 • De rol van ouders
 • De rol en verantwoordelijkheid van de school
Op school niveau
 • Wanneer maak je een OPP op school
 • Het schrijven van een OPP
 • Overleg met ouders
 • Actielijst voor na de cursus
Good practice
 • Goede voorbeelden uit de praktijk
 • Praktische tips voor op school en in de klas (middels rollenspel).
Literatuur
 • Tekst over ontwikkelingsperspectief Wet Primair Onderwijs
 • Kern van het ontwikkelingsperspectief, PO Raas
 • Evaluatie Passend onderwijs, samenvatting, (pagina 10 t-m 18), Ledoux, G., & Waslander, S. (m.m.v. Eimers, T.) (2020)
 • Evaluatie Passend Onderwijs, Ledoux, G., & Waslander, S. (m.m.v. Eimers, T.) (2020)
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Er wordt praktijkgericht en interactief gewerkt en aan de hand van casussen wordt de doorwerking van regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk duidelijk.

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien (10) modulen. Deze achtste module maakt dus onderdeel uit van een totaal aanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

 

Resultaat
check
Je bent op de hoogte van het wettelijk kader Passend Onderwijs.
check
Je bent op de hoogte van op overeenstemmingsgericht overleg met ouders.
check
Je bent op de hoogte van de rol van het samenwerkingsverband (swv).
check
Je bent op de hoogte van de leerplicht en het leerrecht van de betreffende kinderen.
check
Je bent op de hoogte van de mogelijkheden tot ondersteuning door instanties buiten de school.
check
Je bent op de hoogte van de aansprakelijkheid m.b.t. medisch handelen.
check
Je weet wat je te doen staat bij leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
check
Je weet wat je te doen staat bij het opstellen van een OPP.
check
Je weet wat je te doen staat bij het overleg met ouders.
check
Je weet wat je te doen staat bij het protocol medisch handelen.
check
Je weet wat je te doen staat bij de financiële onderbouwing van het opp.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina