Hechtingsstoornissen
Opleiding Scholen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
15-01-2025
1 dagdeel
Hoogeveen
€299,00
Andere data en locaties
Wil jij in een relatief kort tijdbestek op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hechting en ook direct de koppeling kunnen maken naar jouw eigen praktijk? Dan is deze module echt iets voor jou!
Inleiding
Inleiding

The kids who need the most love will ask for it in the most unloving ways. (Russel Barkley)

Hechting; een mooi breed begrip dat refereert naar de emotionele band tussen een kind en zijn/haar verzorger.

In de volksmond wordt vaak gesproken over een hechtingsstoornis, maar is het daadwerkelijk wel een stoornis? Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een stoornis om toch te kunnen spreken van een onveilige hechting.  Langdurige onveilige hechting zorgt voor probleemgedrag dat tot uiting komt in gedrag naar anderen en op school. Denk bijvoorbeeld aan geen vertrouwen hebben in zichzelf en anderen, problemen met gezagsaanvaarding, niet aanvoelen wat wel en niet kan, niet in staat zijn om relaties in stand te houden en weinig leren uit ervaringen. Voor een leerkracht kan het een uitdaging zijn om hiermee om te gaan. Wat roept het probleemgedrag bij jou op? Wat is jouw eigen kijk op hechting? In deze module wordt een beroep gedaan op zelfreflectie. Om het kind met hechtingsproblemen te kunnen begeleiden in de klas is ook een teamgerichte aanpak nodig. Intervisie is hier een handig hulpmiddel voor en dit wordt om deze reden geoefend in deze training.

circles
Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders (IB)

Begindoelstelling
Leerkrachten en intern begeleiders die meer willen leren over leerlingen met hechtingsproblematiek.

Programma
  • Kennismaking met elkaar en het onderwerp
  • Theoretische achtergrond
  • Pauze
  • Koppeling naar praktijk
  • Afsluiting
Literatuur
  • American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed.). Washington DC: Author.
  • Rygaard, N.P. (2015). Hechtingsstoornissen. Praktijkgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen. Uitgeverij SWP Amsterdam
  • Map Wijzer Onderwijs CED
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Deze module zal interactief aangeboden worden. Jouw praktijkervaring staat centraal. Kennis  wordt overgedragen met gebruik van diverse werkvormen, zoals een reflectieopdracht, intervisie gericht op aanpak en audiovisueel materiaal. Je ontvangt handelingsgerichte adviezen. 

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien (10) modulen. Deze vijfde module maakt dus onderdeel uit van een totaal aanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

 

Resultaat
check
Je kunt de ontwikkelingsstadia en de stijlen van hechting herkennen en benoemen.
check
Je bent in staat om een onderscheid te maken tussen onveilige hechting en een hechtingsstoornis.
check
Je bent bekend met de prevalentie, de risicofactoren, de comorbiditeit, de ontwikkeling en het beloop ervan.
check
Je hebt inzicht in eigen handelen in de omgang met leerlingen met hechtingsproblematiek.
check
Je hebt inzicht in de algemene leerproblemen voorkomend bij hechtingsproblematiek.
check
Je bent in staat om intervisie toe te passen en te leren vanuit interactie met je collega.
check
Je beschikt over handvatten om je eigen handelen te optimaliseren.
check
Je kunt reageren en inspelen op (onderwijs)behoeften van leerlingen met hechtingsproblematiek.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina