Angst- en stemmingsstoornissen
Opleiding Scholen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
13-11-2024
1 dagdeel
Hoogeveen
€299,00
Andere data en locaties
Wil jij in een relatief kort tijdbestek op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Angst- en Depressieve-stemmingsstoornissen. En ook direct de koppeling kunnen maken naar jouw eigen praktijk? Dan is deze module echt iets voor jou!
Inleiding
Inleiding

'Hoe de oplossing voor je probleem eigenlijk het grootste probleem wordt'

 

Een cryptische omschrijving voor angst- en depressieve-stemmingsstoornissen. In deze module wordt duidelijk hoe ingewikkeld deze categorieën stoornissen zijn en met name het omgaan hiermee. De verschillende angst- en depressieve-stemmingsstoornissen worden besproken en de link naar de praktijk wordt gelegd. Wanneer is er sprake van een stoornis? En in hoeverre is er sprake van een lichte, matige of ernstige vorm? Iedereen is wel eens angstig of heeft sombere gedachtes. Welke do’s en don’ts zijn er voor kinderen met angst- en depressieve-stemmingsstoornissen?

circles
Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders (IB)

Begindoelstelling
Leerkrachten en intern begeleiders die meer willen leren over leerlingen met angst- en depressieve-stemmingsstoornissen.

Programma
 • Kennismaking met elkaar en het onderwerp
 • Theoretische achtergrond
 • Pauze
 • Koppeling naar praktijk
 • Afsluiting
Literatuur
 • American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed.). Washington DC: Author.
 • De Haan, E., Boer, F. & de Wit, C.A.M. (2008). Angst- en stemmingsstoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp, (red.), Handboek psychopathologie, deel 1, Basisbegrippen (p. 567-588). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Horeweg, A. (2013). Gedragsproblemen in de klas: Een praktisch handboek (p.175-194, 210-219). Houten: Lannoo campus.
 • Lieshout, T. van (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (p. 221-273). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Verheij, F. & van Doorn, E.C. (2008). Ontwikkeling & Leren; Psychiatrie op school. (p. 262-282). Assen: Koninklijke van Gorcum.
 • Reichart, C.G., Treffers, D.A. & de Haan, E. (2006). Stemmingsstoornissen, Angststoornissen, Dwangstoornissen. In F.C. Verhulst & F. Verheij (Red.), Kinder- en Jeugdpsychiatrie; Onderzoek en diagnostiek (p. 311-356). Assen: van Gorcum.
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Deze module zal interactief aangeboden worden. Jouw praktijkervaring staat centraal. Kennis wordt overgedragen met gebruik van diverse werkvormen, zoals casussen over oplossingsgericht handelen en mindmappen. Ook gaan we aan de slag met vaardigheidsdoelen door middel van ontspanningsoefeningen en een oefening met het G-model.

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien (10) modulen. Deze vierde module maakt dus onderdeel uit van een totaal aanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

Resultaat
check
Je kunt angst- en depressieve-stemmingsstoornissen herkennen en benoemen.
check
Je bent bekend met de prevalentie, de risicofactoren, de comorbiditeit, de ontwikkeling en het beloop ervan.
check
Je bent in staat om oplossingsgerichte adviezen te bedenken en te formuleren ten aanzien van een leerling met angst- en depressieve-stemmingsstoornissen.
check
Je kunt reageren en inspelen op onderwijsbehoeften van leerlingen met angst- en depressieve-stemmingsstoornissen.
check
Je begrijpt hoe gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolgen daarvan met elkaar samenhangen aan de hand van het 5G Schema.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina