Gedragsstoornissen (ODD-CD)
Opleiding Scholen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
11-12-2024
1 dagdeel
Hoogeveen
€299,00
Andere data en locaties
Wil jij in een relatief kort tijdbestek op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van gedragsstoornissen en ook direct de koppeling kunnen maken naar jouw eigen praktijk? Dan is deze module echt iets voor jou!
Inleiding
Inleiding

'Wie belangstelling wil wekken, moet provoceren'- Salvador Dalí (1904-1989)

In deze module worden gedragsstoornissen onderscheiden van gedragsproblemen. De oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en norm-overschrijdend-gedragsstoornis (CD) worden

uitgewerkt aan de hand van praktische voorbeelden. De gedragsstoornissen kunnen in lichte, matige of ernstige vorm voorkomen. Ze schrikken vaak af, maar waar komt het gedrag vandaan? Kun je áchter het gedrag kijken? Welke behoeften heeft de leerling en welke behoeften heb jijzelf of je collega ten aanzien van het omgaan met leerlingen met gedragsstoornissen in relatie tot de veiligheid op school en in de klas? De benadering en aanpak van leerlingen met gedragsstoornissen in de klas vormt een belangrijk onderdeel van deze training.

circles
Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders (IB)

Begindoelstelling
Leerkrachten en intern begeleiders die meer willen leren over leerlingen met gedragsstoornissen.

Programma
 • Kennismaking met elkaar en het onderwerp
 • Theoretische achtergrond
 • Pauze
 • Koppeling naar praktijk
 • Afsluiting
Literatuur
 • American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed.). Washington DC: Author.
 • Hartog-Polkerman, C. (2009). Opstandig Dwars en Driftig. Handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Amsterdam: SWP.
 • Matthys, W. (2006). Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In F.C. Verhulst & F. Verheij (Red.), Kinder- en Jeugdpsychiatrie; Onderzoek en diagnostiek (p. 380-392). Assen: van Gorcum.
 • Matthys, W. (2007). Gedragsstoornissen. In F. Verheij, F.C. Verhulst & R.F. Ferdinand (Red.), Kinder- en Jeugdpsychiatrie; Behandeling en begeleiding (p.124-140). Assen: van Gorcum
 • Maras,A. & Vermeiren,R.(2008). Aandachts- en gedragsstoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp, (red.), Handboek psychopathologie, deel 1, Basisbegrippen (p. 547-566). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lieshout, T. van (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (p. 221-273). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Verheij, F. & van Doorn, E.C. (2008). Ontwikkeling & Leren; Psychiatrie op school. (p. 230-261). Assen: Koninklijke van Gorcum.
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Deze module zal interactief aangeboden worden. Jouw praktijkervaring staat centraal. Kennis wordt overgedragen met gebruik van diverse werkvormen, zoals casussen over oplossingsgericht denken en audiovisueel materiaal. Ook gaan we aan de slag met de aanpak voor gedragsstoornissen.

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien (10) modulen. Deze derde module maakt dus onderdeel uit van een totaal aanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

Resultaat
check
Je kunt gedragsstoornissen herkennen en benoemen.
check
Je bent bekend met de prevalentie, de risicofactoren, de comorbiditeit, de ontwikkeling en het beloop ervan.
check
Je kunt reageren en inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen in de klas waarbij sprake is van een gedragsstoornis.
check
Je bent in staat om oplossingsgerichte adviezen te bedenken en te formuleren ten aanzien van een leerling met een gedragsstoornis in de klas.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina