Aandachtstekortstoornissen (ADHD)
Opleiding Scholen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
09-10-2024
1 dagdeel
Hoogeveen
€299,00
Andere data en locaties
Wil jij in een relatief kort tijdbestek op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van ADHD en ook direct de koppeling kunnen maken naar jouw eigen praktijk? Dan is deze module echt iets voor jou!
Inleiding
Inleiding

Onoplettend? Of toch meer hyperactief en impulsief?

 

ADHD wordt vaak uitgelegd als Alle Dagen Heel Druk, maar is dat wel juist? Hier kijken we verder dan de afkorting en zien dat een aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis zeer ingrijpend is, voor de omgeving, maar zeker ook voor de leerling. Hoe ga jij er mee om in de klas? Hoe spreek je de talenten aan van deze leerlingen? We behandelen de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

circles
Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders (IB)

Begindoelstelling
Leerkrachten en intern begeleiders die meer willen leren over leerlingen met een Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD).

Programma
 • Kennismaking met elkaar en het onderwerp
 • Theoretische achtergrond
 • Pauze
 • Koppeling naar praktijk
 • Afsluiting
Literatuur
 • American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed.). Washington DC: Author.
 • Buitelaar, J.K. (2007). Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornissen. In F. Verheij, F.C. Verhulst & R.F. Ferdinand (Red.), Kinder- en Jeugdpsychiatrie; Behandeling en begeleiding (p.99-123). Assen: van Gorcum.
 • Gunning, W.B. (2006). Aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornissen. In F.C. Verhulst & F. Verheij (Red.), Kinder- en Jeugdpsychiatrie; Onderzoek en diagnostiek (p. 367-379). Assen: van Gorcum.
 • Horeweg, A. (2013). Gedragsproblemen in de klas: Een praktisch handboek (p.40-75). Houten: Lannoo campus.
 • Lieshout, T. van (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (p. 108-119). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (p. 183-219). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Maras,A. & Vermeiren,R. (2008). Aandachts- en gedragsstoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp, (red.), Handboek psychopathologie, deel 1, Basisbegrippen (p. 547-566). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Verheij, F. & van Doorn, E.C. (2008). Ontwikkeling & Leren; Psychiatrie op school. (p. 193-229). Assen: Koninklijke van Gorcum.

 

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Deze module zal interactief aangeboden worden. Jouw praktijkervaring staat centraal. Kennis wordt overgedragen met gebruik van diverse werkvormen, zoals mindfulness opdracht, sterkte- en zwakteanalyse, casussen en audiovisueel materiaal. Je ontvangt handelsgerichte adviezen. Ook gaan we aan de slag met vaardigheidsdoelen door middel van een rollenspel.

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien (10) modulen. Deze tweede module maakt dus onderdeel uit van een totaalaanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

Resultaat
check
Je kunt een aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis herkennen en benoemen.
check
Je bent bekend met de prevalentie, de risicofactoren, de comorbiditeit, de ontwikkeling en het beloop ervan.
check
Je bent in staat om een sterkte-zwakteanalyse te maken.
check
Je kunt reageren en inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met een aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina