Autismespectrumstoornis
Opleiding Scholen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
18-09-2024
1 dagdeel
Hoogeveen
€299,00
Andere data en locaties
Wil jij in een relatief kort tijdbestek op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van autisme en ook direct de koppeling kunnen maken naar jouw eigen praktijk? Dan is deze module echt iets voor jou!
Inleiding
Inleiding

‘Hij zit altijd in zijn eigen wereldje’

 

Een autismespectrumstoornis kenmerkt zich door tekorten in de sociale communicatie en beperkt repetitief gedrag. Waar er vroeger een onderscheid gemaakt werd in verschillende types Autisme (zoals PDD-NOS of Asperger) wordt er nu  gesproken over een autismespectrumstoornis, die kan voorkomen in lichte, matige of ernstige vorm.

 

Het gedrag wat je ziet in de klas is het topje van de ijsberg. In deze module gaan we de ijsberg verder verkennen waarbij begrippen als ‘theory of mind’ (tom), executieve functies en centrale coherentie aan bod komen. En we richten ons natuurlijk vooral op de onderwijspraktijk.

circles
Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders (IB)

Begindoelstelling
Leerkrachten en intern begeleiders die meer willen leren over leerlingen met een autismespectrumstoornis.

Programma
 • Kennismaking met elkaar en het onderwerp
 • Theoretische achtergrond
 • Pauze
 • Koppeling naar praktijk
 • Afsluiting
Literatuur
 • American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed.). Washington DC: Author.
 • Bildt, A.A. de, Blijd-Hoogewys, E.M.A., Dijkstra, S.P., Huizinga, P., Ketelaars, C.E.J., Kraijer, D.W.U, Mulder, E.J., Til, H.B., Vet, L.J.J., van Warners, S.,  Minderaa, R.B. (2007). Pervasieve ontwikkelingsstoornissen. In F. Verheij, F.C. Verhulst, R.F. Ferdinand (red.), Kinder- en Jeugspsychiatrie: Behandeling en begeleiding. (pp.31-81). Assen: van Gorcum.
 • Buitelaar, J.K. (2008). Autismespectrumstoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp, (red.), Handboek psychopathologie, deel 1, Basisbegrippen (p. 505-530). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Horeweg, A. (2013). Gedragsproblemen in de klas: Een praktisch handboek (p.76-100). Houten: Lannoo campus.
 • Lieshout, T. van (2002). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (p. 149-165). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen; Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten (p. 275-305). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Minderaa, R.B. (2006). Pervasieve ontwikkelingsstoornissen. In F.C. Verhulst & F. Verheij (Red.), Kinder- en Jeugdpsychiatrie; Onderzoek en diagnostiek (p. 278-295). Assen: van Gorcum.
 • Verheij, F. & van Doorn, E.C. (2008). Ontwikkeling & Leren; Psychiatrie op school. (p. 142-192). Assen: Koninklijke van Gorcum.
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Deze module zal interactief aangeboden worden. Jouw praktijkervaring staat centraal. Kennis wordt overgedragen met gebruik van diverse werkvormen, zoals een quiz, casussen en audiovisueel materiaal. Ook gaan we aan de slag met vaardigheidsdoelen door middel van een rollenspel.

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien modulen. Deze eerste module maakt dus onderdeel uit van een totaalaanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

Resultaat
check
Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van autismespectrumstoornissen.
check
Je kunt een autismespectrumstoornis herkennen en benoemen.
check
Je bent bekend met de prevalentie, de risicofactoren, de comorbiditeit, de ontwikkeling en het beloop ervan.
check
Je kunt de onderliggende theorieën uitleggen en koppelen aan gedrag bij leerlingen in de klas waarbij sprake is van een autismespectrumstoornis.
check
Je kunt de methode van Colette de Bruin 'Geef me de vijf' toepassen.
check
Je bent in staat om in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met een autismespectrumstoornis.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina