Module Nederlandse rechtsfeiten in de BRP (B5)
Eerstvolgende datum:
21-03-2022 / 3 dagen
Utrecht
€ 1.199,00
Krijg kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP.

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die zich bezighoudt met de verwerking van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP op het gebied van geboorte, afstamming, namen, huwelijk en geregistreerd partnerschap, overlijden, nationaliteit en reisdocumenten. Na het volgen van deze module heeft de medewerker Burgerzaken kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP.

 

Deze module is een verplicht onderdeel in de NVVB diplomalijn Basisregistratie personen Basis.

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB diploma Basisregistratie personen Basis.

Cursus
Cursus
Docent
Agnes Huisman-Dinkelberg
Wachtlijst