Module Nederlandse rechtsfeiten in de BRP (B5)
Opleiding Gemeenten
Onderdeel van diplomalijn Basisregistratie personen - Basis chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
05-09-2024
3 dagen
Utrecht
€1.199,00
Andere data en locaties
Krijg kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP.
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die Nederlandse rechtsfeiten verwerkt in de BRP. Na het volgen van deze module heeft de medewerker Burgerzaken kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP. Hierbij komt aan bod het verwerken van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP op het gebied van geboorte, afstamming, namen, huwelijk en geregistreerd partnerschap, overlijden, nationaliteit en reisdocumenten.

 

De module Nederlandse rechtsfeiten in de BRP maakt een verplicht onderdeel uit van de NVVB publieksacademie diploma Basisregistratie personen - Basis.  

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

 

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB diploma Basisregistratie personen Basis.

Programma
Dag 1
 • Geboorte
 • Erkenning
  • Vóór geboorte
  • Na de geboorteaangifte
  • Bij de geboorteaangifte
 • Vernietiging erkenning
 • Vaststelling ouderschap
 • Ontkenning ouderschap
 • Adoptie
 • Geslachtswijziging
 • Verwijderen gegevens
Dag 2
 • Naamgebruik
 • Geslachtsnaamwijziging
 • Naamskeuze
 • Naamsvaststelling
 • Naam naar vreemd recht
 • Voornaamswijziging
 • Reisdocumenten
 • Gezagsverhouding
 • Verstrekkingsbeperking
 • Kiesrecht
Dag 3
 • Huwelijk/Geregistreerd partnerschap
 • Echtscheiding/ontbinding
 • Omzetting
 • Nietigverklaring
 • Overlijden
 • Levenloos geboren kind
 • Nationaliteit
  • Nederlandse
  • Niet-Nederlandse nationaliteit
  • Onbekende nationaliteit
  • Staatloos
Resultaat
check
Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden in het verwerken van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP.
check
Je bent voorbereid op het examen voor deze module bij de NVVB.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina