Module Nederlandse rechtsfeiten in de BRP (B5)
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
08-11-2022
3 dagen + 1 dagdeel
Burgum, Online
Andere data en locaties
Krijg kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP.

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken, die Nederlandse rechtsfeiten verwerkt in de BRP. Na het volgen van deze module heeft de medewerker Burgerzaken kennis van, inzicht in en vaardigheden voor het actualiseren en corrigeren van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP. Hierbij komt aan bod het verwerken van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP op het gebied van geboorte, afstamming, namen, huwelijk en geregistreerd partnerschap, overlijden, nationaliteit en reisdocumenten.

 

De module Nederlandse rechtsfeiten in de BRP maakt een verplicht onderdeel uit van de NVVB publieksacademie diploma Basisregistratie personen - Basis.  

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

 

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB diploma Basisregistratie personen Basis.

Programma
Dag 1

Geboorte

Erkenning
– Vóór geboorte
– Na de geboorteaangifte
– Bij de geboorteaangifte

Vernietiging erkenning

Vaststelling ouderschap

Ontkenning ouderschap

Adoptie

Geslachtswijziging

Verwijderen gegevens

Dag 2

Naamgebruik

Geslachtsnaamwijziging

Naamskeuze

Naamsvaststelling

Naam naar vreemd recht

Voornaamswijziging

Reisdocumenten

Gezagsverhouding

Verstrekkingsbeperking

Kiesrecht

Dag 3

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

Echtscheiding/ontbinding

Omzetting

Nietigverklaring

Overlijden

Levenloos geboren kind

Nationaliteit

– Nederlandse

– Niet-Nederlandse nationaliteit

– Onbekende nationaliteit

– Staatloos

Examentraining

De deelname aan de examentraining is vrijblijvend.

Resultaat
check
Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden in het verwerken van Nederlandse rechtsfeiten in de BRP.
check
Je bent voorbereid op het examen voor deze module bij de NVVB.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina