Module Nederlands nationaliteitsrecht (B6)
Opleiding Gemeenten
Onderdeel van diplomalijn Burgerlijke Stand - Basis chevron
Onderdeel van diplomalijn Basisregistratie personen - Basis chevron
Onderdeel van diplomalijn Specialist Identiteitsdocumenten chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
09-01-2025
4 dagen
Utrecht
€1.499,00
Andere data en locaties
Leer alles over Nationaliteit in deze module op niveau 4.
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met optie- en naturalisatieverzoeken en met het bepalen of de Nederlandse nationaliteit van rechtswege wordt verkregen of dat de Nederlandse nationaliteit verloren gaat. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in het Nederlandse nationaliteitsrecht, kan hij bepalen of een persoon de Nederlandse nationaliteit heeft of heeft gehad en kan hij optie- en naturalisatieverzoeken in behandeling nemen.


 

 

Deze module is een verplicht onderdeel in NVVB diplomalijn Burgerlijke stand Basis en de NVVB diplomalijn Basisregistratie persoonsgegevens Basis.

 

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

 

 

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie Burgerlijke stand Basis diploma.

Programma
Programma

Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt.
 

Het programma bevat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Inleiding Nederlands Nationaliteitsrecht
 • Nederlander door geboorte, erkenning, adoptie en wettiging
 • Introductie procedure verkrijging op verzoek
 • Naturalisatie: voorwaarden, documenten en bewijsnood
 • Inburgeringsvereiste, naamvaststelling en naamswijziging bij naturalisatie
 • Mee/ na naturalisatie van kinderen
 • Optie, verlies, vaststelling en afstand.
 • Registratie nationaliteit in de BRP
Materiaal
 • De volgende boeken zullen naast het cursusmateriaal, tijdens de modules Afstamming, Naamrecht & Nationaliteit, worden gebruikt:
 • Wettekstenbundel Burgerzaken (digitaal)
 • Modellenboek (digitaal)
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina