Module Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand - 2 (B4b)
Onderdeel van diplomalijn Burgerlijke Stand - Basis chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
21-05-2024
2 dagen
Utrecht
€974,00
Andere data en locaties
Leer akten van de burgerlijke stand op te maken!
Inleiding
Inleiding

B4b - Nederlandse rechtsfeiten in de burgerlijke stand Deze module is bedoeld voor de (aankomend) ambtenaar van de burgerlijke stand die akten van huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden opmaakt en latere vermeldingen aan deze akten toevoegt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante Nederlandse wetgeving en de elementaire IPR-regels op het gebied van huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden. Deze module bestaat uit twee onderdelen, namelijk B4a en B4b. Na het volgen van beide modules heeft de medewerker de benodigde kennis om akten van de burgerlijke stand en latere vermeldingen op te maken.

Deze module is een verplicht onderdeel in NVVB diplomalijn Burgerlijke stand Basis.

 

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie diploma Burgerlijke Stand  - Basis.

Bijzonderheden

Om deze module goed te kunnen volgen, is het boek 'Inleiding Burgerlijke Stand' benodigd. Dit boek wordt door Segment besteld.  De kosten zijn meegenomen in de cursusprijs. 

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina