Module Huisbezoek, van onderzoek tot afhandeling (B12)
Onderdeel van diplomalijn Verblijf & Adres chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
11-06-2024
2 dagen + 2 dagdelen
Online, Utrecht
€1.499,00
Andere data en locaties
Leer alles over huisbezoek in deze module!
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor de medewerker (Burgerzaken) die zich bezighoudt met het voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van huisbezoeken ten behoeve van het controleren van de bewoning van een adres. Na het volgen van deze module kan de medewerker een huisbezoek voorbereiden, weet wat hij mogelijk kan verwachten en wat dat betekent voor de communicatie. Hij kan het gesprek aan de deur op het adres op een goede wijze voeren en vaststellen wat de feitelijke woonsituatie is. Hij kan op een professionele wijze reageren op bepaald gedrag van de burger. En na afloop van het huisbezoek een gedegen rapportage opstellen en eventuele vervolgstappen inzetten.

 

Deze module is een verplicht onderdeel in Nvvb diplomalijn Verblijf & Adres.

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina