Module Adresonderzoek 1 (B10)
Opleiding Gemeenten
Onderdeel van diplomalijn Verblijf & Adres chevron
Onderdeel van diplomalijn Basisregistratie personen - Basis chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
16-11-2023
2 dagen
Utrecht
€899,00
Andere data en locaties
Leer alles over het doen van Adresonderzoek!
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor de medewerker die zich bezighoudt met onderzoek naar de juistheid van adresgegevens, de verwerking van terugmeldingen, het aanleggen en beheren van een onderzoeksdossier, het toepassen van de beleidsregels voor adresonderzoek en het opstellen van een voornemen en besluit ten aanzien van een adresonderzoek. Daarnaast is deze module bedoeld voor de toezichthouder BRP die niet de volledige diplomalijn volgt. Na het volgen van deze module heeft de medewerker de benodigde kennis om adresonderzoeken te kunnen uitvoeren en (ambtshalve) besluiten te kunnen nemen.

 

Deze module is een verplicht onderdeel in Nvvb diplomalijn Verblijf & Adres en de NVVB diplomalijn Basisregistratie personen Basis.

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie diploma Verblijf & Adres - Basis.

Programma
Dag 1
 • Adresaangifte, woon- en briefadres
 • Terugmeldingen
 • Beoordeling melding en adresonderzoek
 • Adresonderzoek: algemeen, gedegen onderzoek, verslagleggingsonderzoek
 • Adresonderzoek: bewijs, termijnen, weging van bewijs
 • Voornemen, besluiten, bekendmaking
 • Sorteeroefeningen terugmeldingen, adresonderzoeksprotocol, wel/niet inschrijven
Dag 2
 • Vragen, bespreken huiswerkopdracht
 • Bestuurlijke handhaving, BOA’s Toezichthouders
 • Buitendienst onderzoek
 • Oefening rapport buitendienst onderzoek
 • Bespreking buitendienst rapport
 • Gevolgen VOW/Onderzoek
 • Sorteeroefeningen
 • Fraude en adresaangifte en onderzoek
 • Bestuurlijke boete
Resultaat
check
Je hebt alle benodigde kennis on adresonderzoek te doen.
check
Je bent optimaal voorbereid op het NVVB examen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina