Module Awb en procesrecht 1 (B9)
Opleiding Gemeenten
Onderdeel van diplomalijn Verblijf & Adres chevron
Onderdeel van diplomalijn Burgerlijke Stand - Basis chevron
Onderdeel van diplomalijn Basisregistratie personen - Basis chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
29-01-2024
2 dagen
Utrecht
€899,00
Andere data en locaties
De module Awb behandelt de toepassing van de algemene regels van bestuursrecht die van belang zijn op het gebied van persoonsinformatievoorziening en ID-management, zoals bezwaar, beroep en algemene beginselen van bestuur.
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met de toepassing en werking van de Awb en het procesrecht in relatie tot Burgerzaken. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de toepassing van de algemene regels van het proces- en bestuursrecht, zoals bezwaar, beroep en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 

Deze module is een verplicht onderdeel in Nvvb diplomalijn Verblijf & Adres, Burgerlijke Stand Basis en Basisregistratie personen Basis.

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie diploma Verblijf & Adres - Basis.

Programma
Programma

Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden zo behandeld dat je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden. 

 

Alle volgende onderwerpen worden behandeld:

 

 • Rechtsgebieden en rechtsbronnen
 • Civiel recht besluiten van de ABS
 • Weigeringen ABS       
 • Rechtshandelingen, feitelijke handelingen
 • Awb begrippen           
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Beschikkingen Integrale samenvatting
 • Termijnen
 • Wet dwangsom en beroep
 • Bezwaar en beroep & mediation
 • Optieprocedure
 • Bestuurlijke boete BRP
 • Toezichthouders
 • Kwartet
Resultaat
check
Je hebt kennis van en inzicht in de Awb.
check
Je bent optimaal voorbereid op het NVVB examen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina