Module Migratie (B7)
31-03-2022
3 dagen
Utrecht
€ 1.199,00
Leer alles over Migratie in deze module op niveau 4.
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die zich bezighoudt met aangifte van verblijf en adres (inschrijving en hervestiging), adreswijziging (incl. briefadres), vervolginschrijving, vertrek naar het buitenland en verplichtingen van de burger, waaronder het verstrekken van inlichtingen over zijn adres. Na het volgen van deze module heeft de medewerker kennis van en inzicht in de relevante wetgeving en kan hij aangiften van migratie beoordelen en verwerken in de BRP.

 

Deze module is een verplicht onderdeel in Nvvb diplomalijn Verblijf & Adres en de Nvvb diplomalijn Basisregistratie personen Basis.

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie Verblijf & Adres Basis diploma.

Programma

Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt.
 

Alle navolgende onderwerpen worden behandeld:       

        

 • Regelgeving Wet BRP
 • Woonadres en briefadres
 • Inschrijving als ingezetene
 • Brondocumenten burgerlijke staat
 • Buitenlands brondocumenten
 • Bijzondere gevallen en risicoprofielen
 • Adreswijziging
 • Gebruik BAG en PK
 • Vertrek naar buitenland
 • Adreswijziging
 • Actualiseren en corrigeren BRP
Resultaat
check
Je bent op de hoogte van alle regelgeving omtrent migratie.
check
Je bent optimaal voorbereid op het NVVB examen.
Data en details
Selecteer hieronder de gewenste startdatum om de details te kunnen bekijken.
Data

do 31 maart 2022

van 09:15 tot 16:30

do 7 april 2022

van 09:15 tot 16:30

do 14 april 2022

van 09:15 tot 16:30

Duur
3 dagen
Locatie
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Nederland
Prijs

€ 1.199,00

De cursusprijs is incl. accommodatiekosten, materiaal en excl. omzetbelasting. Bij een online uitvoering brengen wij € 25,- accommodatiekosten per dagdeel in mindering.

Data

di 4 oktober 2022

van 09:15 tot 16:30

di 11 oktober 2022

van 09:15 tot 16:30

di 25 oktober 2022

van 09:15 tot 16:30

Duur
3 dagen
Locatie
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Nederland
Prijs

€ 1.199,00

De cursusprijs is incl. accommodatiekosten, materiaal en excl. omzetbelasting. Bij een online uitvoering brengen wij € 25,- accommodatiekosten per dagdeel in mindering.