Module Gegevensverstrekking (B8)
Eerstvolgende datum:
12-05-2022 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
Krijg inzicht in de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en BS.

Deze module is bedoeld voor de medewerker Burgerzaken die gegevens verstrekt uit de BRP en de registers van de burgerlijke stand. De medewerker heeft na het volgen van deze module kennis van en inzicht in de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en uit de registers van de burgerlijke stand. Hierbij komt aan bod het verstrekken van persoonsgegevens aan bestuursorganen, derden en de burger, waaronder afgifte van afschriften en/of verklaringen uit de BRP. De module gaat verder over protocolleren en de rechten van de burger op dit deel van het vakgebied, zoals verstrekkingsbeperking en inzagerecht.

 

De module Gegevensverstrekking maakt een verplicht onderdeel uit van de NVVB publieksacademie diploma Basiskennis Burgerzaken. 

Examenvorm: theorie examen met gesloten vragen.

 

Een theorie-examen met gesloten vragen betreft een digitaal examen dat op ongeveer dertig locaties in Nederland op een zelf te kiezen datum, plaats en tijd wordt afgenomen. Een dergelijk examen bevat verschillende vraagvormen met een duidelijke antwoordinstructie. In de verschillende toetsplannen is aangegeven wat de omvang van het aantal vragen per theorie-examen is; lees hierover meer op de website van de NVVB PublieksAcademie.

Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie Basiskennis Burgerzaken diploma.

Programma

Het programma is opgesteld aan de hand van het toetsplan van de NVVB. Alle eind- en toetstermen worden behandeld op een manier waarop je in staat bent het examen van deze module goed af te ronden. Wij gaan er vanuit dat je je de stof voor het examen door middel van zelfstudie eigen maakt.

 

Alle volgende onderwerpen worden behandeld:

  • verstrekkingen algemeen
  • verstrekkingen: rechten van de burger
  • schriftelijke verstrekkingen
  • gemeentelijke systematische verstrekkingen
  • gegevensverstrekking en de Algemene wet bestuursrecht
  • schema Gegevensverstrekking uit de BRP
  • dagelijkse praktijk casussen.
     

 

Naast de systematiek van gegevensverstrekking uit de BRP en BS, gaat de module verder over protocolleren en de rechten van de burger op dit deel van het vakgebied, zoals verstrekkingsbeperking en inzagerecht. Daarnaast komt de verstrekking van afschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand aan de orde.

Diploma
Ga je voor het Diploma Basiskennis Burgerzaken? Bekijk dan onze startmomenten en de bijbehorende aanbieding!
Resultaat
Je hebt kennis en inzicht in gegevensverstrekking uit de BRP en BS.
Je bent voorbereid op het examen voor deze module bij de NVVB.
Cursus
Docent
Jelly Frankes
Cursus
Cursus
Docent
Arjan Altena
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst