De organisatie van gemeenteraadsverkiezingen incl. taken van het centraal stembureau
Eerstvolgende datum:
04-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In deze cursus gaan we in op de uitvoeringsaspecten en processen van de gemeenteraadsverkiezingen.
Inleiding
Inleiding

Deze cursus behandelt de Kieswet en de werkzaamheden rondom het organiseren van verkiezingen. We schetsen een inhoudelijk beeld van de organisatie rondom die verkiezingen.

We gaan dieper in op de vragen die je kunt krijgen van politieke groeperingen, bestuur, burgers en overige medewerkers.

Doelgroep

Projectleiders en medewerkers die inhoudelijk (mede)verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de verkiezing en hier niet eerder bij betrokken zijn geweest.

Programma

Tijdens deze cursus wordt de Kieswet besproken en toegelicht. Je krijgt een beeld van de werkzaamheden rondom de organisatie van verkiezingen. De nadruk ligt hier op de inhoudelijke processen (hoe pakken wij dit aan?).

  • Voorbereiden verkiezingen
  • Taken van hoofd- en centraal stembureau
  • Registratieverzoeken
  • Beoordelen kandidatenlijsten
  • Documenten en besluitvorming
  • Gebruik OSV
  • Vaststelling uitslag
  • Hertelling?
  • Zetelverdeling (met casuïstiek)
  • Toelating nieuwe raadsleden
Werkwijze
De nadruk ligt in deze cursus op de inhoudelijke processen: hoe pakken wij dit aan?
Resultaat
Je bent in staat om op een juiste en effectieve manier inhoudelijke vragen over de uitvoering van de diverse processen te beantwoorden
Je bent in staat om vragen van het bestuur, de kiezer en politieke groeperingen adequaat af te handelen.
Cursus
Docent
Wieke de Boer-Hamstra
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst