Basiscursus De Kieswet en organisatie van verkiezingen
Eerstvolgende datum:
16-09-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
In deze cursus gaan we in op de uitvoeringsaspecten en processen van de Tweede Kamerverkiezingen
Inleiding
Inleiding

Deze cursus behandelt de Kieswet en de werkzaamheden rondom het organiseren van verkiezingen. We schetsen een inhoudelijk beeld van de organisatie rondom die verkiezingen.

We gaan dieper in op de vragen die je kunt krijgen van politieke groeperingen, bestuur, burgers en overige medewerkers.

Doelgroep

Projectleiders en medewerkers die inhoudelijk (mede)verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de verkiezing en hier niet eerder bij betrokken zijn geweest.

Programma

Tijdens deze cursus wordt de Kieswet besproken en toegelicht. Je krijgt een beeld van de werkzaamheden rondom de organisatie van verkiezingen. De nadruk ligt hier op de inhoudelijke processen (hoe pakken wij dit aan?).

 • De Kieswet
 • Overzicht van de organisatie en planning
 • Stembureaulocaties
  • Kwaliteitseisen
  • Training
  • Vergoedingen
 • Registratie en kandidaatstelling (toelichting op het proces)
  • Taak en rol centraal stembureau (Kiesraad)
  • Wie mogen er stemmen?
 • Wijze van stemmen
  • De stempas
  • De kiezerspas
  • De volmacht
  • De briefstem
 • Gang van zaken binnen het stembureau
  • Het gebruik van de stembureau-app
  • Identificatie kiezer
  • Registratie (ongeldige) stempassen
  • Het stembiljet
  • Het tellen van de stemmen
  • Invullen proces-verbaal
  • Bepalen geldige en ongeldige stem
 • De uitslag
  • Gebruik ondersteunende software verkiezingen (OSV)
  • Voorlopige cijfers
  • Hertellen
  • Overdracht naar hoofdstembureau
 • Zitting centraal stembureau uitslag (Kiesraad)
  • Openbare orde
  • Ronselen volmachten
Werkwijze
De nadruk ligt in deze cursus op de inhoudelijke processen: hoe pakken wij dit aan?
Resultaat
Je bent in staat om op een juiste en effectieve manier inhoudelijke vragen over de uitvoering van de diverse processen te beantwoorden
Je bent in staat om vragen van het bestuur, de kiezer en politieke groeperingen adequaat af te handelen.
Cursus
Docent
Rien Luijkx
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83