Module Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen (B2)
Opleiding Gemeenten
Onderdeel van diplomalijn Basiskennis Burgerzaken chevron
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
12-09-2024
3 dagen
Zwolle
€1.199,00
Andere data en locaties
Deze module gaat over de ontwikkelingen, voorwaarden en regelgeving rondom rijbewijzen en Nederlandse reisdocumenten.
circles
Inleiding

Deze module gaat over rijbewijzen en de verwerking van aanvragen van rijbewijzen, omwisselingen, invorderingen, innemingen en inhoudingen van rijbewijzen.

Daarnaast behandelt de module de algemene voorwaarden en regelgeving rondom Nederlandse reisdocumenten en de verwerking van aanvragen, vernieuwingen en vermissingen van alle Nederlandse identiteits- en reisdocumenten.

De module Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen maakt een verplicht onderdeel uit van de NVVB publieksacademie diploma Basiskennis Burgerzaken

circles
Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

 

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie Basiskennis Burgerzaken diploma.

Programma
Dag 1 Nederlandse Reisdocumenten
 • Functies in het reisdocumentenproces
 • Ketenpartners
 • Soorten reisdocumenten
 • Geldigheid en voorwaarden
 • Apparatuur en bevoegdheid
 • Identiteitsvaststelling
 • Vermissingsprocedure
 • Het aanvraagproces
 • Uitreiking
 • Vernietigen en ongeldig maken
 • Functiescheiding en andere beveiligingsvoorschriften
 • Verval van rechtswege
Dag 2 Nederlandse Reisdocumenten
 • Registratie in de BRP
 • Echtheidskenmerken
 • Basis- en verificatieregister
 • Onjuiste afgifte
 • Register Paspoortsignaleringen
 • Beslistermijnen
 • Vermoeden van misbruik
 • Verblijfsdocumenten
 • Territoriale geldigheid
 • Het vluchtelingenpaspoort
  • Geldigheid
  • Voorwaarden
 • Het vreemdelingenpaspoort
  • Geldigheid

  • Voorwaarden

  • C1-formulier

  • Standaardsituaties

  • Stappenplan vreemdelingenpaspoort

Dag 3 Rijbewijzen
 • Ketenpartners
 • Reguliere aanvragen
 • Bijzondere aanvragen
 • Geldigheid rijbewijs
 • Het aanvraagproces
 • 185-dagen eis
 • Code 95
 • Vernieuwen of vervangen
 • Gezondheidsverklaringen
 • Verklaring van rijgeschiktheid
 • Vermissingsprocedure
 • Uitreiking en administratie
 • Rijden met EU/EVA rijbewijs in NL
 • Omwisseling buitenlands rijbewijs
 • Echtheidskenmerken
 • 2toDrive
 • Verval van rechtswege
 • Ongeldigverklaring
 • Begrippen
 • Functiescheiding en andere beveiligingsvoorschriften
Resultaat
check
Je bezit alle kennis over rijbewijzen en Nederlandse reisdocumenten.
check
Je bent optimaal voorbereid op het examen bij de NVVB.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina