Licht verstandelijke beperking (LVB)
Opleiding Scholen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
05-02-2025
1 dagdeel
Hoogeveen
€299,00
Andere data en locaties
Wil jij in een relatief kort tijdbestek op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van een licht verstandelijke beperking en ook direct de koppeling kunnen maken naar jouw eigen praktijk? Dan is deze module echt iets voor jou!
Inleiding
Inleiding

'Moeite met leren'

Waarschijnlijk een heel herkenbare situatie; een kind uit je klas komt niet tot ontwikkeling. Hoe komt dat? Zou er sprake kunnen zijn van een (licht) verstandelijke beperking? Hoe speel je daarop in? En vooral wat kun jij doen? In deze module gaan we dat met elkaar verkennen en kom je erachter wat er onder een verstandelijke beperking wordt verstaan en waar jij rekening mee kunt houden.

circles
Doelgroep

Leerkrachten en intern begeleiders (IB)

Begindoelstelling
Leerkrachten en intern begeleiders die meer willen leren over leerlingen met een licht verstandelijke beperking.

Programma
  • Kennismaking met elkaar en het onderwerp
  • Theoretische achtergrond
  • Pauze
  • Koppeling naar praktijk
  • Afsluiting
Literatuur
  • Morisse, F. (2021). Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking: onderzoek naar de schaal voor emotionele ontwikkeling en een aansluitende coachingsmethodiek (pp.1 – 80, Proefschrift).
  • Moonen, X.M.H., Boeschoten, J.C., Wissink, I.B., en Zweeris, K. (2018). LVB? Daar kun je wat mee! Landelijk Kenniscentrum LVB.
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Deze module zal interactief aangeboden worden. Jouw praktijkervaring staat centraal. Kennis wordt overgedragen door gebruik van diverse werkvormen, zoals bewustwordingsoefeningen, do’s en dont’s, casussen en audiovisueel materiaal.

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien (10) modulen. Deze zesde module maakt dus onderdeel uit van een totaal aanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

Resultaat
check
Je kunt een (licht) verstandelijke beperking (her)kennen en benoemen.
check
Je bent bekend met de prevalentie, de risicofactoren, de comorbiditeit, de ontwikkeling en het beloop ervan.
check
Je kunt reageren en inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking.
check
Je kunt visuele ondersteuning toepassen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina