Frauderisicoanalyse
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
Virtueel klaslokaal
Op aanvraag
De frauderisicoanalyse is een noodzakelijk analyse die niet mag ontbreken bij de bepaling van de financiële rechtmatigheid.
Inleiding
Inleiding

Het college van B&W is en blijft ook na 2020 verantwoordelijk voor de rechtmatigheid binnen de organisatie. In de huidige situatie vormt de accountant hierover een oordeel en brengt zij er verslag over uit. Vanaf verslagjaar 2021 stelt het college van B&W deze verantwoording op. De commissie BBV heeft hiervoor een standaardtekst opgesteld. Uiteraard is het publiceren van de verantwoordingstekst alleen niet voldoende. Er is in de gemeentelijke organisatie een duidelijke grondslag voor deze verantwoording nodig. Deze grondslag wordt de onderbouwing van de verantwoording genoemd. Doel is met een bepaalde mate van zekerheid vast te stellen dat de financiële handelingen hebben plaatsgevonden binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Het kader van de (financiële) rechtmatigheidsverantwoording bestaat uit de volgende criteria:

 

 • begrotingscriterium (gaat om controle op overschrijdingen van de geautoriseerde begroting na wijziging).
 • voorwaardencriterium (gaat om de financiële beheershandelingen die aan de voorwaarden moeten voldoen zoals gesteld in wet- en regelgeving (hieronder vallen ook gemeentelijke verordeningen).
 • misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) (hieronder vallen ook fraude- en integriteitssignalen).
Doelgroep

Medewerkers Verbijzonderde Interne Controle

Controllers /  businesscontrollers

Financieel adviseurs/consulenten

Managers bedrijfsvoering

Programma

In deze cursus komen de volgende zaken aan de orde:

 

 • Wanneer spreken we van fraude?
 • Hoe zet je de frauderisicoanalyse op?
 • Welke risico’s zijn te onderkennen?
 • Welke beheersmaatregelen kun je treffen?
 • Hoe maak je een goed lees- en bruikbaar eindproduct?
 • Hoe zorg je ervoor dat de analyse geen papieren tijger wordt maar aansluit bij de organisatie?
 • Hoe kun je de resultaten monitoren en er verantwoording over afleggen.
Dagdeel 1
 • Uitleg relevante wet- en regelgeving.
 • Wat zijn frauderisico’s?
 • Welke processen of functies zijn fraudegevoelig?
 •  

Huiswerkopdracht voor het tweede dagdeel: maak een inventarisatie van de processen/functies in je eigen organisatie met een verhoogd frauderisico.

Dagdeel 2
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Beheersmaatregelen:
  • waar moeten beheersmaatregelen aan voldoen?                                   
  • welke kun je treffen?
 • Oefenen met benoemen en beschrijven van beheersmaatregelen

 

Huiswerkopdracht voor het derde dagdeel: benoem voor de frauderisico’s beheersmaatregelen bij de geïnventariseerde processen/functies.

Dagdeel 3
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Het eindproduct: hierbij gaan we de informatie uit dagdeel 1 en 2 samenbrengen in een model waarin de frauderisicoanalyse gepresenteerd worden.
 • Draagvlak en besluitvorming.

 

Huiswerkopdracht voor het vierde dagdeel: stel de frauderisicoanalyse voor jouw organisatie samen.

Dagdeel 4
 • Terugkoppeling en bespreking huiswerkopdracht
 • Monitoring: op welke wijze kunnen de risico’s periodiek beoordeeld worden? Op welke wijze toets je de effectiviteit van de beheersmaatregelen?
 • Wanneer en hoe leg je verantwoording af over de frauderisicoanalyse?
Resultaat
Na afloop van de cursus:
Ligt er een frauderisicoanalyse voor jouw organisatie.
Heb je inzicht gekregen in welke processen en functies risicovoller zijn.
Weet je welke beheersmaatregelen je kunt treffen.
Weet je hoe je de beheersmaatregelen kunt toetsen op effectiviteit en hoe je er over rapporteert.
Heb je tips gekregen hoe je het onderwerp ‘levendig’ kunt houden.
Cursus