PGB en Jeugdwet
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Hoe om te gaan met aanvragen voor een pgb is, sinds de invoering van de Jeugdwet, een vraagstuk. In deze praktische cursus krijg je aan de hand van de jurisprudentie en de praktijk antwoorden op die vraag.
Doelgroep

(Beleids)medewerkers Jeugd of sociaal domein

Leden van jeugd of wijkteams

Programma
Algemeen
  • Wat zegt de Jeugdwet over het pgb?
  • Belangrijkste bepalingen van de Awb voor pgb- besluiten
Jurisprudentie
  • De uitspraken van de Centrale Raad van beroep
  • Andere relevante uitspraken van rechtbanken
Toepassing in de praktijk
  • Hoe bepaal je “eigen kracht”
  • Fraude en oneigenlijk gebruik PGB
  • PGB voor in het buitenland
  • Onderwijs en PGB
  • Behandeling van in te brengen casussen
  • Tips voor de praktijk
Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.
Resultaat
Je kent de belangrijkste jurisprudentie over pgb’s in de Jeugdwet en weet deze in de praktijk toe te passen.
Je weet welk beleid er in de gemeente dient te zijn en je beschikt over handvatten om dit op te stellen.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Wendy Dekker
Vragen? Neem contact op met onze opleidingsadviseur.
Wachtlijst