Ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen met een stoornis
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Praktische workshop over de nut en noodzaak van het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen met een specifiek onderwijsbehoefte. Een OPP bevat een aantal wettelijk voorgeschreven onderdelen. Het doel van een OPP is om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, bijvoorbeeld omdat zij een stoornis hebben, optimale kansen te bieden binnen het onderwijs.
Inleiding
Inleiding

Deze praktische workshop geeft handvatten om een OPP op te stellen dat voldoet aan de wettelijke bepalingen van Passend Onderwijs. Leerlingen met een autismespectrum stoornis (ASS), aandachtstoornis(ADHD), gedragsstoornis, angst- en stemmingsstoornis of een hechtingsstoornis hebben extra hulp of andere begeleiding nodig om aan het onderwijs deel te kunnen nemen.

Een OPP kan helpen om de specifieke onderwijsbehoefte in beeld te brengen en duidelijk te krijgen welke aanpassingen in het onderwijsaanbod nodig zijn. Goed overleg met de ouders is hierbij essentieel.

Doelgroep

Directeuren en intern begeleiders.

Programma
Wettelijk kader
 • Kennismaken
 • Bepalingen uit de wetgeving Passend Onderwijs
 • Ontwikkelingsperspectief OPP
 • De rol van ouders
 • De rol en verantwoordelijkheid van de school
Op school niveau
 • Wanneer een OPP op school
 • Het schrijven van een OPP
 • Overleg met ouders
 • Actielijst voor na de cursus
Good practice
 • Goede voorbeelden uit de praktijk
 • Praktische tips voor op school en in de klas (middels rollenspel).
Werkwijze
Er wordt praktijkgericht en interactief gewerkt en aan de hand van casussen wordt de doorwerking van regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk duidelijk.
Resultaat
Resultaat

Je bent op de hoogte van:

 • het wettelijk kader Passend Onderwijs
 • op overeenstemmingsgericht overleg met ouders
 • de rol van het samenwerkingsverband (swv).
 • de leerplicht en het leerrecht van de betreffende kinderen
 • de mogelijkheden tot ondersteuning door instanties buiten de school
 • de aansprakelijkheid m.b.t. medisch handelen

Je weet wat je te doen staat bij:

 • leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
 • opstellen van een OPP
 • overleg met ouders
 • het protocol medisch handelen
 • de financiële onderbouwing van het OPP.
Cursus
Docent
Elles Verschoor
Contact
Marike Grond
Vragen? Neem contact op met onze opleidingsadviseur.
In huis
Docent
In huis

De workshop is zeer geschikt om gezamenlijk, in huis, te volgen. Je vormt elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen en kunt samen zorgen voor een structurele doorvoering van het geleerde in de schoolorganisatie. Eenduidigheid en rust voor alle leerlingen van de school!

De workshop wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op: 
- middagen
- avonden
- studiedagen

Docent

Elles Verschoor is onderwijskundige en heeft ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider en directeur basisonderwijs. Ze heeft veel ervaring om schoolorganisaties zo te ontwikkelen dat  leerlingen met een specifieke onderwijs behoefte op school onderwijs kunnen krijgen.