School en (v)echtscheiding
Opleiding Scholen
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
13-03-2024
1 dagdeel
Utrecht
€369,00
Andere data en locaties
Iedere school heeft te maken met ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden. Hoe ga je daar op een goed manier mee om?
Inleiding
Inleiding

20% van de scheidingen lopen uit op een vechtscheiding. Hoe kun je het beste handelen in het belang van het kind, hoe handel je op een juridisch juiste manier en blijf je goed communiceren met de ouders.

circles
Doelgroep

Schooldirecteuren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten, beleidsmedewerkers schoolbesturen en betrokkenen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Begindoelstelling
Deelnemers die het belang van het kind voorop willen stellen bij de communicatie en informatie naar de gescheiden ouders.  

Programma
Echtscheiding en het verstrekken van informatie
 • Echtscheiding, waar spreken wij over?
 • Wie heeft gezag?
 • Wie moet de schoolinformatie krijgen?
 • Wanneer mag geen informatie worden gegeven
 • Op welke wijze informatie verstrekken
 • Schoolbeleid noodzakelijk?
Vechtscheiding: de school en externe partijen
 • Rol van de school binnen een conflictueuze scheiding
 • Wat wel en niet te doen?
 • Mogelijke hulp of begeleiding voor de leerling
 • Verstrekken van informatie aan Veilig Thuis of de politie
 • Wat te doen met de uitspraak van de rechtbank?
Overige onderwerpen
 • Aansprakelijkheid van de school
 • Opleggen van een schoolverbod
 • Procedures bij klachtencommissies e.d.
Literatuur

Uitspraak 109509 Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Interactief, met veel mogelijkheid om vragen te stellen en eigen casussen in te brengen. Het is mogelijk om deze van te voren aan te leveren.

Bijzonderheden

De leerlijn ‘Specialist specifieke onderwijsbehoeften’ bestaat uit tien (10) modulen. Deze zevende module maakt dus onderdeel uit van een totaal aanbod, waarbij de modules ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (zie inleiding).
Aanvullend op deze tien modules kan je de module 'Gesprekstechnieken' volgen.

Resultaat
check
Je kent de rechten en plichten bij communicatie en informatievoorzieningen naar gescheiden ouders.
check
Je weet hoe je buiten het conflict tussen ouders kunt blijven.
check
Je weet hoe je in het belang van de leerlingen kunt blijven handelen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina