Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
06-12-2023
2 dagen
Utrecht
€989,00
Andere data en locaties
Een robuuste begroting van inzicht naar invloed.
Inleiding
Inleiding

Hoe kun jij het college (dagelijks bestuur) en gemeenteraad (algemeen bestuur) beter adviseren om naar een stabielere financiële begroting te komen. Hoe kun je gemakkelijker anticiperen op veranderende omstandigheden en er voor zorgen dat er een robuuste begroting komt.

 

In deze cursus bieden we je inzicht en de handvatten om grip op de financiële situatie van jouw gemeente (of gemeenschappelijke regeling) te vergroten. Hoe staat je gemeente (of gr) er eigenlijk financieel voor? Welke indicatoren kun je gebruiken om dit inzicht te krijgen en hoe zijn deze indicatoren eigenlijk toe te passen? Hoe kun jij je college (dagelijks bestuur) en de gemeenteraad (algemeen bestuur) daarmee faciliteren?

We geven je mogelijkheden om vast te kunnen stellen of jullie begroting robuust is of hoe je hier naar toe kunt werken. We zoomen in op bijzonderheden van je eigen begroting, de invloed die je gemeente of gemeenschappelijke regeling heeft op de uitgaven en inkomsten. We reiken je methodes aan om maatregelen te treffen om de financiële positie te versterken. De hele cursus zal in het teken staan van de situatie van jullie eigen gemeente of gemeenschappelijke regeling. Daarom sluiten we af met een concreet beeld van je eigen werksituatie.  

 

circles
Doelgroep

Controllers, hoofden financiën, financieel adviseurs.

Programma
Dag 1

Financiële positie bepalen

 • Indicatoren om inzicht te krijgen in de robuustheid van de gemeentelijke begroting 
 • Analyse indicatoren 
 • Berekenen kengetallen/indicatoren 
 • Criteria Provinciaal toezicht voor beoordeling begroting en de jaarstukken
 • Gebruik VNG model financiële conditie gemeenten 
 • Financiële indicatoren indelen om tot een eigen financieel dashboard te komen
 • Incidentele baten en lasten
  •  Provinciaal toezicht en BBV

 

Dag 2

Op de tweede dag gaan we mede op basis van de analyse en kengetallen van dag 1 aan de slag. Je onderzoekt aan welke financiële ‘knoppen’ je kunt draaien en welk effect dat op korte of lange termijn heeft. We leren je ook hoe je collega’s en de organisatie hierin meeneemt, zodat jouw organisatie er ook echt mee aan de slag gaat. In deze tweede dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Invloedsferen bepalen
 • Handreikingen om financieel inzicht te krijgen
 • Succesvol bezuinigen
 • Keuzes voorbereiden, maken en effect
 • Het motiveren van de keuzes in de organisatie
 • Financiële situatie na 2026
Bijzonderheden

Deze training kan ook heel goed inhuis gegeven worden. Je neemt dan als financieel team deel aan deze training. We geven jullie inzicht in de financiële situatie in jullie gemeente en samen bepalen we welke keuzes jullie kunnen maken, wat het effect op korte en lange termijn is en hoe jullie dit intern kunnen motiveren. Aan het eind van de training heb je concrete handvatten om je begroting nog robuuster te maken en voorbereid te zijn op eventuele mee- en/of tegenvallers.

Resultaat
check
Je kunt de financiële positie in één overzicht weergeven, hier conclusies uit trekken en er duiding aan geven.
check
Je bent in staat beter te adviseren over jullie financiële situatie.
check
Je vergroot je inzicht en kennis over welke methoden behulpzaam kunnen zijn om besparingen te realiseren. Daarnaast ben je in staat om ze in je eigen situatie toe te passen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina