Robuuste begroting
Eerstvolgende datum:
07-03-2022 / 2 dagen + 1 dagdeel
Utrecht
€ 1.190,00
Een robuuste begroting van inzicht naar invloed.
Inleiding
Inleiding

Hoe kun jij het college (dagelijks bestuur) en gemeenteraad (algemeen bestuur) beter adviseren om naar een stabielere financiële begroting te komen. Hoe kun je gemakkelijker anticiperen op veranderende omstandigheden en sturen in geval van financiële mee- of tegenvallers?

 

In deze cursus bieden we je inzicht en de handvatten om grip op de financiële situatie van jouw gemeente (of gemeenschappelijke regeling) te vergroten. Hoe staat je gemeente (of gr) er eigenlijk financieel voor? Aan welke knoppen kun je draaien om beleid financieel bij te sturen? Welke indicatoren kun je gebruiken om dit inzicht te krijgen en hoe zijn deze indicatoren eigenlijk toe te passen?

We geven je mogelijkheden om vast te kunnen stellen of jullie begroting robuust is of hoe je hier naar toe kunt werken. We zoomen in op bijzonderheden van je eigen begroting, de invloed die je gemeente of gemeenschappelijke regeling heeft op de uitgaven en inkomsten. We reiken je methodes aan om maatregelen te treffen om de financiële positie te versterken. De hele cursus zal in het teken staan van de situatie van jullie eigen gemeente of gemeenschappelijke regeling. Tijdens de cursus stel je een plan van aanpak op om tot een robuuste begroting van jouw organisatie te komen. Dit plan van aanpak presenteer je op de laatste curusdag.  

 

Doelgroep

Controllers, hoofden financiën, financieel adviseurs.

Programma
Dag 1
  • Financiële kengetallen
  • Houdbare gemeentefinanciën
  • Notitie meerjarig inzicht BBV
  • Financieel dashboard
Dag 2
  • Handreikingen om inzicht te krijgen
  • Toepassen op eigen begroting
  • Plan van aanpak maken
Dag 3
  • Presenteren Plan van aanpak
Werkwijze
In deze interactieve cursus ga je vooral aan de slag met de financiële gegevens en positie van je eigen gemeente. Hierna beschik je een plan van aanpak waarmee je de financiële positie van de gemeente kunt verbeteren. Dit plan van aanpak presenteer je op de laatste cursusdag. We dagen je uit om dit ook echt te presenteren binnen je gemeente, zodat onze cursus direct resultaat heeft in de praktijk.
Huiswerk
Houd rekening met een huiswerk opdracht (het opstellen en presenteren van een plan van aanpak), welke ongeveer drie uur in beslag neemt.
Resultaat
Je kunt de financiële positie in één overzicht weergeven, hier conclusies uit trekken en er duiding aan geven.
Je bent in staat beter te adviseren over jullie financiële situatie.
Je vergroot je inzicht en kennis over welke methoden behulpzaam kunnen zijn om besparingen te realiseren. Daarnaast ben je in staat om ze in je eigen situatie toe te passen.
Cursus
Docent
Jeroen Rieswijk
Docent
Marcel Schippers
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst