Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
31-01-2023
2 dagen + 1 dagdeel
Utrecht
Andere data en locaties
Een robuuste begroting van inzicht naar invloed.
Inleiding
Inleiding

Hoe kun jij het college (dagelijks bestuur) en gemeenteraad (algemeen bestuur) beter adviseren om naar een stabielere financiële begroting te komen. Hoe kun je gemakkelijker anticiperen op veranderende omstandigheden en er voor zorgen dat er een robuuste begroting komt.

 

In deze cursus bieden we je inzicht en de handvatten om grip op de financiële situatie van jouw gemeente (of gemeenschappelijke regeling) te vergroten. Hoe staat je gemeente (of gr) er eigenlijk financieel voor? Welke indicatoren kun je gebruiken om dit inzicht te krijgen en hoe zijn deze indicatoren eigenlijk toe te passen? Hoe kun jij je college (dagelijks bestuur) en de gemeenteraad (algemeen bestuur) daarmee faciliteren?

We geven je mogelijkheden om vast te kunnen stellen of jullie begroting robuust is of hoe je hier naar toe kunt werken. We zoomen in op bijzonderheden van je eigen begroting, de invloed die je gemeente of gemeenschappelijke regeling heeft op de uitgaven en inkomsten. We reiken je methodes aan om maatregelen te treffen om de financiële positie te versterken. De hele cursus zal in het teken staan van de situatie van jullie eigen gemeente of gemeenschappelijke regeling. Daarom sluiten we af met een concreet beeld van je eigen werksituatie.  

 

circles
Doelgroep

Controllers, hoofden financiën, financieel adviseurs.

Programma
Dag 1

Financiële positie bepalen

 • Indicatoren om inzicht te krijgen in de robuustheid van de gemeentelijke begroting 
 • Analyse indicatoren 
 • Berekenen kengetallen/indicatoren 
 • Criteria Provinciaal toezicht voor beoordeling begroting en de jaarstukken
 • Gebruik VNG model financiële conditie gemeenten 
 • Financiële indicatoren indelen om tot een eigen financieel dashboard te komen
 • Incidentele baten en lasten
  •  Provinciaal toezicht en BBV

 

Dag 2

Invloedsferen bepalen

 • Drie handreikingen om financieel inzicht te krijgen:
  • Begrotingsanalyse BZK
  • Voorbeeld-programmakaarten
  • Advies Raad voor Openbaar Bestuur
 • Succesvol bezuinigen 
 • Benchmarks en kengetallen
 • Zero based budgeting 
 • Keuzes voorbereiden
  • Vergelijken 
  • Op zoek naar bezuinigingspotentieel
  • Keuzes maken
 • Financiële situatie na 2026 
Dag 3

Verbetervoorstel 

 • Plan van aanpak opstellen hoe jullie aan de slag gaan met:
  • De wereld achter de cijfers (verklaring en duiding)
  • Het betrekken van de organisatie bij jullie aanpak (strategisch, tactisch en operationeel)
Resultaat
check
Je kunt de financiële positie in één overzicht weergeven, hier conclusies uit trekken en er duiding aan geven.
check
Je bent in staat beter te adviseren over jullie financiële situatie.
check
Je vergroot je inzicht en kennis over welke methoden behulpzaam kunnen zijn om besparingen te realiseren. Daarnaast ben je in staat om ze in je eigen situatie toe te passen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina