Hoe werkt de gemeente?
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Makkelijke vraag, minder makkelijk antwoord. Hoe werkt de gemeente eigenlijk?
Inleiding
Inleiding

De gemeentelijke organisatie is groot en complex en daardoor voor velen ondoorzichtig. Toch is het belangrijk dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gebruikelijke structuur en procedures binnen de gemeente. Deze cursus geeft je kennis van en inzicht in het functioneren van de gemeente als bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Deze cursus wordt uitgevoerd als virtueel klaslokaal. Met een virtueel klaslokaal ben je online en interactief in contact met de docent. Gezien de mentale inspanning die dit vraagt van zowel docent/trainer als cursist kan deze vorm van leren nooit een volledig fysiek dagprogramma vervangen. Een lesdag splitsen we in twee dagdelen met meerdere pauzes. We combineren het ook met het uitwerken van opdrachten door middel van zelfstudie.

Doelgroep

Zeer geschikt voor nieuwe medewerkers! Maar eigenlijk is deze cursus geschikt voor alle medewerkers binnen de gemeente. We maken deze cursus op maat voor jullie doelgroep.

Programma
Dagdeel 1

De gemeente in de decentrale eenheidsstaat:

 • Centraal / Decentraal
 • Autonomie / Medebewind
   

Gemeente- en bestuursrecht

 • Inleiding in gemeente- en bestuursrecht
   

Rolverdeling, taken en bevoegdheden binnen de gemeente:

 • Raad
 • College B&W
 • Burgemeester
 • Gemeentelijke commissies
 • Gemeentesecretaris en griffier
Dagdeel 2

Structuur van de ambtelijke organisatie:

 • Gemeentelijke organisatiemodellen en organogrammen
 • Afstemming en samenwerking tussen ambtelijke en bestuurlijke organisatie
   

Werken in een politieke/bestuurlijke omgeving

 • Hoe doe je dat?

 

Gemeentelijke financiën, inkomsten en uitgaven gemeente

 • Info over financiën e.d.
Werkwijze
Deelnemers krijgen een account voor onze digitale leeromgeving. Vanuit deze leeromgeving kan de deelnemer alle activiteiten uitvoeren. In een virtuele klassessie behandelt de docent de aangeboden lesstof en beantwoordt vragen. Deze kunnen van tevoren gesteld worden, via chat of tijdens de klassessie live worden ingebracht. Tussen de virtuele klassessies door, in de pauzes, maakt de deelnemer opdrachten die ingeleverd worden of besproken in de volgende virtuele klassessie.
Resultaat
Je weet wat de plaats van de gemeente is in het Nederlandse staatsbestel en kunt de verhoudingen aangeven tussen rijk, provincie, regio en gemeente.
Je kent de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen en kunt hun werkwijze beschrijven.
Je hebt inzicht in de wijze waarop de gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk is ingericht en kent de belangrijkste kenmerken van de P&C-cyclus.
Tot slot kun je de belangrijkste begrippen van het gemeente- en bestuursrecht benoemen en ben je je bewust van je eigen positie als ambtelijk medewerker bij de gemeente in relatie tot verschillende klantgroepen (collega’s, bestuur en burgers).
Cursus
Docent
Dirk Bakhuizen
Contact
Coosje Vink
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur.
Wachtlijst