Pre-mediation bij de lokale overheid
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Hoe voorkom je conflicten en hoe los je ze op? In deze cursus zetten we alle processtappen voor je op een rijtje.
Inleiding
Inleiding

Hoe hou je grip op [complexe] communicatieprocessen, hoe zorg je er voor dat het soepel verloopt en voorkom je "gedoe"? Pre-mediation is een combinatie van gesprekstechnieken om gelijkwaardige verbinding en samenwerking met interne en externe klanten te creëren. Door tijd en energie te steken aan het begin van het contact gaan processen en procedures soepeler verlopen. Snel kunnen achterhalen wat de belangen en motieven zijn helpt om sturing te geven aan het proces.

Dit kan betekenen: minder bezwaar- en klachtenprocedures en minder bestuurlijke handhavingszaken! Ook krijg je hierdoor als gemeente een prettiger contact met burgers en bedrijven en sta je persoonlijk steviger in je schoenen. Wil je sterker worden in je rol als gespreksregisseur? Dan is deze cursus een must!

Doelgroep

Medewerkers Toezicht, Handhaving en Vergunningverlening, medewerkers met klantcontact (baliemedewerkers, consulenten Sociaal Domein), juristen (Bestemmingsplan, Wabo, Privaatrecht) en medewerkers in de Openbare Ruimte.

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het wat en hoe van pre-mediation
 • De (on)afhankelijke rol van de ambtenaar
 • Conflictstijlen van Killman
 • Mediationvaardigheden: LSD, belangen benoemen, positief herformuleren
 • Het scheiden van belangen. Wat is van jou, wat is van mij, wat is van ons?
 • Oefenen met de vaardigheden
 • Het kantelen van standpunt naar belangen : hoe emoties kunnen helpen
 • Bronnen van weerstand
 • Oefenen met regie houden bij weerstand
 • Framen en reframen van de agenda
 • Huiswerkopdracht.
 • Bespreking huiswerk en terugblik op eerste dag
 • Factoren die verstoren: waarnemen, motivatie, communicatie, resultaat
 • De Drama Driehoek, terugkerende processen en patronen
 • Verboden op te lossen!! Hoe krijg ik anderen in beweging?
 • Onderhandelen op basis van belangen: de Harvard methode
 • Oefening Onderhandelen
 • Praktijksituaties: oefenen met acteur
 • Keuze tussen cases van de trainer en/of eigen casuïstiek

 

Werkwijze
Deze cursus is een mix van theorie, interactie en praktisch oefenen. We bekijken de theorie vanuit de praktijk: hoe werkt het nu precies? Deelname kan op individuele basis, maar de cursus is ook zeer geschikt om groepsgewijs in huis te geven.
Resultaat
Na afloop van de cursus heb je inzicht in hoe je sturing en grip krijgt op het proces
Je hebt een effectieve werkwijze (vroeg persoonlijk contact leggen met de klant), kunt begrip tonen voor de klant (zowel intern als extern) en kunt de belangen van alle betrokkenen helder krijgen
Je kunt je eigen kracht én het oplossend vermogen van de klant aanspreken, maar ook duidelijk zijn over wat wel en niet kan
Tot slot leer je verbindend te communiceren: na deze cursus beschik je over vaardigheden waarmee je een positief contact tot stand kunt brengen, om zo conflicten te voorkomen.
Cursus
Docent
Ewout Bomert
Meer weten?
Coosje Vink
Neem contact op!
Wachtlijst