Grip op belangen in het fysieke domein
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Adviseren, omgaan met belangen en beïnvloeden bij initiatieven in het fysieke domein.
Inleiding
Inleiding

Juist in het fysieke domein spelen complexe processen. Er is meestal sprake van veel verschillende stakeholders met elk hun eigen belangen. Bijvoorbeeld daadkrachtige bestuurders, ongeduldige ondernemers, ongeruste omwonenden. Hun belangen bijten elkaar vaak. De media gaan zich ermee bemoeien. Kortom: er is sprake van grillige dynamiek.

 

De ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet dragen hier nog eens een extra steentje aan bij. Die wet vraagt om multidisciplinair denken en handelen, participatie, stroomlijnen van belangen van overheden, burgers en ondernemers. Ga er maar aanstaan.

Op deze uitdagingen gaan we in Grip op Belangen in. We verkennen  in zes modules strategische en tactische aspecten bij complexe processen. Wie zijn de stakeholders, welke belangen spelen er? Welke rol heeft de gemeente of de Omgevingsdienst? Wat wil je bereiken en hoe kom je daar? Het is belangrijk dat inzichtelijk te hebben om vervolgens te kijken naar de vraag hoe jij zelf vanuit jouw taak of rol het proces beïnvloedt. Door wie en wat laat jij je dan leiden, wat vraagt dit van je, je collega’s en stakeholders?

 

Hoe krijg jij grip op dat proces?

Doelgroep en niveau

Werk je in het fysieke domein en herken je dat processen complex zijn, zeker met de komst van de Omgevingswet? Ben je bijvoorbeeld casemanager, projectleider, adviseur, vergunningverlener of toezichthouder bij een gemeente of omgevingsdienst? Dan verwelkomen we je graag in dit leerwerktraject!

Programma

Het leerwerktraject bestaat uit 6 modules:

 

 • In module 1 De Paradigmashift gaan we aan de slag  met verschillende, in de afgelopen decennia ontwikkelde visies en de bijbehorende rollen, van waaruit de overheid maatschappelijke opgaven, ook in het fysieke domein,  vormgeeft. En waar ontwikkelt zich deze, met de komst van de omgevingswet naar toe? Wanneer en hoe zet je deze sturingsparadigma’s in, wanneer werken zij het sterkst en hoe kun je schakelen in deze rollen om het gewenste proces in gang te zetten?

 

 • In module 2, 3 en 4 leren we je schakelen: aanjagen waar het moet, loslaten waar het kan. We reiken je twee tools aan, de stakeholdersanalyse en het omgevingscanvas, om het maken van strategische plannen van aanpak te leren ontwikkelen. Je ontdekt dat iedereen wat wil, maar vooral wij hij zelf wil. Hoe krijg je overzicht en hoe bepaal je je aanpak om de neuzen de zelfde kant op te laten wijzen? We leren je stakeholders positief te beïnvloeden en hen actief aan het spel te laten deelnemen. Sterker nog: hoe kun je hen zelf het werk laten doen? Dit alles voordat er formeel toestemming is voor uitvoering van initiatieven in het fysieke domein. Noem het vóór de vergunning. Dit vraagt om te leren schakelen in diverse aanpakken. 

 

 • In module 5 kijken we naar de gevolgen van de Omgevingswet op het proces van toezicht en handhaven, ná de vergunning. Wordt, wat is afgesproken, nageleefd? Zo niet, hoe treed je dan op, welke routes zijn er dan? En wat doe je als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden? Moet je dan weer helemaal opnieuw beginnen of kun je een stukje terug in het proces? Wat is überhaupt de rol van T&H in het hele vergunningsproces bij de uitvoering van de Omgevingswet?

 

 • En in module 6 tenslotte, leggen we een strik om de leergang door de belangrijkste persoonlijke en organisatie inzichten te vertalen naar voornemens voor je eigen praktijk
Werkwijze

Elk van de 6 modules in de leergang bestaat uit een mix van volgende ingrediënten:

Zelfstudie:

 • lezen van documenten en bekijken van beeldmateriaal (doel: grip op de materie krijgen
 • beantwoorden van vragen over de lesstof (doel: inzicht in de materie ontwikkelen)
 • bijhouden van een persoonlijk logboek (doel: inzichten, vragen en dilemma’s noteren)
   

Uitvoeren van leerwerkopdrachten:

 • (Bij voorkeur in tweetallen) voer je opdrachten uit die in relatie staan tot je eigen organisatie
   

Virtueel klaslokaal:

 • Met de trainer in gesprek over vragen die er zijn
 • behandelen leerwerkopdrachten
 • Oefenen met een ‘digitale acteur’ (doel: vaardigheden oefenen) in 3 van de 6 modules
Praktisch
Wij werken met een digitale leeromgeving. In deze leeromgeving vind je alle benodigde informatie (onder andere een gedetailleerd leerplan, zodat je precies weet wanneer er iets van je verwacht wordt). Ook worden de virtuele klaslokalen vanuit deze leeromgeving verzorgd. De digitale leeromgeving wordt voorafgaand aan de uitvoering van het leerwerktraject opengesteld en blijft een half jaar voor je beschikbaar.
Resultaat
De leergang focust op het ontwikkelen van persoonlijke skills maar heeft ook oog voor processen in teams en inzet van instrumenten rondom het proces van belangen. Omdat deze processen niet alleen jou persoonlijk maar ook jouw team of jouw afdeling aangaan, raden we aan om samen met een collega deel te nemen die vanuit een andere rol/functie in dezelfde processen betrokken is. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Na afloop van dit leerwerktraject heb je kennis van veel voorkomende patronen en dynamieken die er spelen bij complexe processen in het fysieke domein. Ook heb je inzicht in de competenties (vaardigheden, houding en gedrag) die het opereren in deze complexe processen versnellen en richting geven en heb je geëxperimenteerd met deze competenties. Je hebt zicht op waar jouw kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden liggen en kun je met meer zelfvertrouwen deze processen aanpakken en tot een goed einde brengen.
Cursus
Meer weten?
Coosje Vink
Neem contact op!
Wachtlijst