Jeugdwet of Wlz?
Eerstvolgende datum:
17-02-2022 / 1 dagdeel
Online
€ 399,00
VNG en het ministerie van VWS hebben in een onderzoek geconstateerd dat gemeenten tussen de 59 tot 85 miljoen euro kunnen besparen door jeugdigen te laten instromen in de Wlz. In de training Jeugdwet of Wlz? leer je in één dagdeel welke cliënten wel of niet kunnen instromen in de Wlz en hoe je kan besparen op de kosten van de Jeugdwet.
Doelgroep

(Beleids)medewerkers sociaal domein gemeenten, leden van jeugd- en /of wijkteams, CJG medewerkers, cliëntenondersteuners en medewerkers gecertificeerde instellingen.

Programma
Inleiding
 • Relevante wettelijke kaders Wlz en Jeugdwet
 • Doelgroepen van de beide wetten
 • Besparingsmogelijkheden volgens het onderzoek van AEF
Welke cliënten?
 • Welke cliënten kunnen van de Jeugdwet naar de Wlz?
 • De begrippen blijvend, 24 uur zorg in de nabijheid en gebruikelijke zorg in de Wlz
 • De leeftijdsgrens van 18 jaar en GGZ problematiek
De Wlz-aanvraag
 • Waar op te letten?
 • Wat moet worden bijgevoegd?
 • Wat te doen als de aanvraag wordt afgewezen?
 • Wat te doen als ouders niet willen meewerken?
 • Recente jurisprudentie.
Wat valt niet onder de Wlz
 • Aanvullend op de Wlz nog jeugdhulp?
 • Geen Wlz maar misschien Zvw?
Werkwijze
De cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk. De docent heeft veel ervaring met (aanvraag) procedures voor de Wlz.

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 3.50 PE-punten op.

Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Grenzen van de jeugdwet
In de training 'De grenzen van de Jeugdwet' wordt uitgebreid ingegaan op andere wetten en verantwoordelijkheden van o.a. het onderwijs, Zvw, Wmo etc.
Wachtlijst