Online leerplatform verkiezingen
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Online leerplatform voor verkiezingsmedewerkers.
Online leerplatform verkiezingen

Goed getrainde stembureauleden zijn essentieel voor het efficiënt verlopen van een verkiezingsdag. Daarom heeft Segment een online leerplatform verkiezingen met daarin alle informatie die niet alleen stembureauleden, maar ook bijvoorbeeld telhulpen, nodig hebben om hun taken goed uit te voeren. Het platform is flexibel inzetbaar en je kunt zelf de E-Learning modules samenstellen tot een compleet opleidingspakket.

 

E-Learning modules

Het is belangrijk om alle stembureauleden goed op te leiden; van teller tot voorzitter. Segment biedt een flexibel E-Learning pakket dat je zelf op maat kan samenstellen in 3 stappen:

 

Stap 1. Je kiest een telmodule afhankelijk van de door jouw gemeente gehanteerde telmethodiek. Deze wordt gevolgd door alle leden: telhulpen, stembureauleden en voorzitters.


Stap 2. De stembureaumodule; een aanvullende module voor de stembureauleden en voorzitters.


Stap 3. De voorzittermodule; de verdiepende module voor voorzitters en eventueel plaatsvervangend voorzitters.

De voordelen van ons online leerplatform
Efficiënt

Iedereen krijgt de juiste informatie en lesstof aangeboden specifiek gericht op zijn of haar taken. Dit leidt tot efficiënt studeren en daarmee tot zorgvuldigere verkiezingsdagen. 

 

Onderwijskundig

De E-Learningmodules zijn ontwikkeld door het verkiezingsteam van Segment, in samenwerking met onze onderwijskundige. De modules zijn opgebouwd uit verschillende leerinterventies en functionaliteiten. Hiermee bieden we alle deelnemers, ongeacht hun voorkeur voor leerstijl, de kans de stof effectief tot zich te nemen.

Naast de E-Learningmodules, biedt het platform ook allerlei aanvullende informatie zoals filmpjes, kennisclips, factsheets en belangrijk naslagwerk.

Meetbaar

Segment heeft voor iedere module een afsluitende toets ontwikkeld zodat jullie kunnen toetsen of alle leden voldoende kennis tot zich hebben genomen om hun taken goed uit te kunnen voeren. Je ontvangt de resultaten van de gemaakte toetsen.

Praktijkgericht

Onze E-Learningmodules zijn stuk voor stuk ontwikkeld door praktijkdeskundigen. Door hun jarenlange ervaring met het organiseren van verkiezingen weten zij, naast de noodzakelijke wet- en regelgeving, precies welke praktische zaken belangrijk zijn.

Flexibel

Het platform is een maand voorafgaand aan de verkiezingen onbeperkt beschikbaar voor de deelnemers. Dit betekent dat zij de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen wanneer ze de stof bestuderen en hoe lang ze dat doen.

Ondersteuning

Technische ondersteuning nodig? Segment helpt de deelnemers op weg! Bereikbaar via mail, telefoon en het contactformulier op het platform.

Heeft een deelnemer inhoudelijke vragen of extra uitleg nodig? Dan kunnen ze terecht op het forum. Binnen 24 uur krijgt de deelnemer uitgebreid antwoord van onze experts.

Segment leidt Provinciale reservepool stembureauleden op
Het Ministerie van Binnenlandse zaken koos voor Segment als opleider voor de provinciale reservepool stembureauleden.
Experts
Lees het interview met onze verkiezingsexperts.
Cursus
Vragen?
Lia Dekker
Meer weten over ons online leerplatform? Bel met Lia Dekker, opleidingsadviseur Burger- en publiekszaken,
Wachtlijst
Het verkiezingsteam

Melle Bakker heeft een jarenlange ervaring met kiesrecht en verkiezingen. In 1985 - hij was toen beleidsambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - werd hij tevens adjunct/secretaris van de Kiesraad. In beide hoedanigheden was hij direct betrokken bij de algehele herziening van de Kieswet van 1989. In de periode 1990 - 2010 was hij werkzaam op tal van leidinggevende posities op het ministerie, maar ook in Aruba en het Verenigd Koninkrijk. In 2010 keerde hij terug naar het beleidsterrein waar zijn hart lag: kiesrecht en verkiezingen. In dat jaar werd hij benoemd tot secretaris-directeur van de Kiesraad. Deze functie heeft hij bekleed tot augustus 2019 toen hij met pensioen ging.

 

 

   

Wieke de Boer is Teamcoördinator Burgerzaken bij twee samenwerkende gemeenten. Vakinhoudelijke aansturing en innovatie is haar dagelijkse functioneren. Zij heeft diverse functies doorlopen binnen burgerzaken en heeft daardoor kennis van de verschillende taakgebieden. Zij weet wat een goede baliemedewerker moet beheersen, maar ook wat kwaliteitsbeheer van een afdeling vraagt. Al jaren neemt zij de organisatie van verkiezingen op zich binnen haar gemeente en gaat creatief en innovatief om met de uitdagingen die zij tegen komt. Niet voor niets is Wieke vorig jaar verkozen tot ‘Burgerzaken ambtenaar van het jaar 2019’.

 

 

Gerard van der Hoeven is al ruim 25 jaar werkzaam bij de gemeente Weert en heeft daar verschillende posities bekleed. Zo is hij onder andere hoofd Burger- en bestuurszaken, hoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving en hoofd Dienstverlening en informatie geweest. Vanuit deze verschillende functies heeft Gerard zich altijd bezig gehouden met het organiseren van verkiezingen en begeleiden van het projectteam verkiezingen. Hij weet als geen ander wat er allemaal bij komt kijken en hoe uitdagend de organisatie van zo’n belangrijke gebeurtenis kan zijn.

 

Arjen Kroes is van oorsprong jurist met grote interesse in de democratie en de verkiezingen. Al vele jaren present op het stembureau in de gemeente Rotterdam, eerst als lid maar al jaren als voorzitter. Het mooiste van de verkiezingen vindt hij dat je met een aantal personen die je niet kent toch heel snel een team vormt op het stembureau en samen probeert alle regels na te leven en klantvriendelijk bent. En elke keer is het weer verrassend welke uitzonderlijke situatie je gaat meemaken en hoe je dat hoort op te lossen. Met deze praktijkervaring levert Arjen waardevolle toevoegingen op de verplichte wet- en regelgeving, die de E-Learning herkenbaar en toegankelijk maken. 

 

Marike Grond is opleidingskundige bij Segment en verantwoordelijk voor de didactische aspecten van het Online leerplatform verkiezingen en de bijbehorende E-Learning modules.  Zij zorgt ervoor dat alle wet- en regelgeving, tezamen met de praktijkervaring van de verkiezingsexperts, in de juiste leerinterventies wordt gegoten voor een maximaal leerrendement. Leren moet (en kan ook!) leuk zijn in haar optiek. Door het inzetten van afwisselende werkvormen, functionaliteiten en een goed onderlegd didactisch model, zal elke deelnemer moeiteloos de lesstof tot zich nemen.  

 

Lia Dekker is opleidingsadviseur Burger- en publiekszaken bij Segment en daarmee verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod binnen dit domein. Zij is eerste aanspreekpunt voor alle praktische zaken zoals planning, in huis aanvragen en ontwikkeling van nieuwe leerproducten. Als coördinator is ze de schakel tussen ontwikkeling en uiteindelijke uitvoering en daarmee ook eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Daarnaast is de sparringpartner voor gemeenten wanneer het aankomt op zowel kleine als grote opleidingstrajecten. Met die kennis en ervaring richt ze ieder leerproduct in naar de specifieke leerbehoefte en functionele wensen van de medewerker op Burgerzaken.