Online leerplatform verkiezingen
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Online leerplatform voor stembureauleden, tellers en voorzitters.
circles
Online leerplatform verkiezingen

Goed getrainde stembureauleden zijn essentieel voor het efficiënt verlopen van een verkiezingsdag. Daarom heeft Segment een online leerplatform verkiezingen met daarin alle informatie voor verschillende doelgroepen. Het platform is flexibel inzetbaar en je kunt zelf de E-Learning modules samenstellen tot een compleet opleidingspakket.

 

E-Learning modules

Het is belangrijk om alle stembureauleden goed op te leiden; van teller tot voorzitter. Segment biedt een flexibel E-Learning pakket dat je zelf op maat kan samenstellen in 3 stappen:

 

Stap 1. Je kiest een telmodule afhankelijk van de door jouw gemeente gehanteerde telmethodiek. Deze wordt gevolgd door alle leden: telhulpen, stembureauleden en voorzitters.

 

Stap 2. De stembureaumodule; een aanvullende module voor de stembureauleden en voorzitters.

 

Stap 3. De voorzittermodule; de verdiepende module voor voorzitters en eventueel plaatsvervangend voorzitters.

De voordelen van ons online leerplatform
Efficiënt

Iedereen krijgt de juiste informatie en lesstof aangeboden specifiek gericht op zijn of haar taken. Dit leidt tot efficiënt studeren en daarmee tot zorgvuldigere verkiezingsdagen.

 

Onderwijskundig

De E-Learningmodules zijn ontwikkeld door het verkiezingsteam van Segment, in samenwerking met onze onderwijskundige. De modules zijn opgebouwd uit verschillende leerinterventies en functionaliteiten. Hiermee bieden we alle deelnemers, ongeacht hun voorkeur voor leerstijl, de kans de stof effectief tot zich te nemen.

 

Naast de E-Learningmodules, biedt het platform ook allerlei aanvullende informatie zoals factsheets en belangrijk naslagwerk.

Meetbaar

Segment heeft voor iedere module een afsluitende toets ontwikkeld zodat jullie kunnen toetsen of alle leden voldoende kennis tot zich hebben genomen om hun taken goed uit te kunnen voeren. Je ontvangt de resultaten van de gemaakte toetsen.

Praktijkgericht

Onze E-Learningmodules zijn stuk voor stuk ontwikkeld door praktijkdeskundigen. Door hun jarenlange ervaring met het organiseren van verkiezingen weten zij, naast de noodzakelijke wet- en regelgeving, precies welke praktische zaken belangrijk zijn.

Flexibel

Het platform is een maand voorafgaand aan de verkiezingen onbeperkt beschikbaar voor de deelnemers. Dit betekent dat zij de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen wanneer ze de stof bestuderen en hoe lang ze dat doen.

Ondersteuning

Technische ondersteuning nodig? Segment helpt de deelnemers op weg! Bereikbaar via mail, telefoon en het contactformulier op het platform.

Heeft een deelnemer inhoudelijke vragen of extra uitleg nodig? Dan kunnen ze terecht op het forum. De deelnemer krijgt uitgebreid antwoord van onze experts.

Data en details
Data
Op aanvraag
Duur
Op aanvraag
Locatie
In huis
Prijs

Op aanvraag