Actualiteitencollege verkiezingen - inclusief Tijdelijke (spoed)wet COVID-19
Eerstvolgende datum:
10-12-2020 / 1 dagdeel
Virtueel klaslokaal
€ 349,00
Laat je bijpraten over de de Tijdelijke (spoed)wet verkiezingen en COVID-19 in verkiezingstijd.
Inleiding
Inleiding

Met de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 in aantocht is het zaak stil te staan bij de wijzigingen in de Kieswet die al zijn gerealiseerd sinds de verkiezingen van 2019 en ook die er nog aan zitten te komen. Tot deze laatste behoren vooral de wijzigingen samenhangend met COVID-19: de Tijdelijke (spoed)wet verkiezingen en COVID-19. Een wetsvoorstel tot aanvulling en wijziging van de Kieswet ligt bij het parlement en nadere uitvoeringswetgeving zal nog volgen.

In dit Actualiteitencollege staan deze centraal, uiteraard in samenhang met de betekenis ervan voor de praktijk. In dat verband is er alle ruimte voor het bediscussiëren van door gemeenten al getroffen dan wel overwogen voorbereidingsmaatregelen. Het college heeft dan ook een sterk interactief karakter.

 

Het college wordt gegeven door mr. M. (Melle) Bakker, voormalig secretaris-directeur van de Kiesraad.

Doelgroep

Dit actualiteitencollege is interessant voor iedereen die met verkiezingsproces te maken heeft: verkiezingsambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van politieke partijen.

Programma
Programma

We behandelen de volgende onderwerpen: 

  • Wijzigingen in de Kieswet
  • Wijzigingen samenhangend met COVID-19: Tijdelijke (spoed)wet
Opzet

Het college is informatief van opzet, maar ook interactief, waarbij veel ruimte is voor inbreng van eigen casuïstiek. Omdat voor de hiervoor genoemde voorstellen geldt dat die nog niet ‘in beton zijn gegoten’ is het college ook bedoeld voor een gezamenlijke verkenning van uitdagingen en oplossingsrichtingen. 

Cursus
Docent
Melle Bakker
Cursus
Docent
Melle Bakker
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83