Engels voor burgerzaken
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Praktijkgerichte taaltraining die je vaardigheden en zelfvertrouwen vergroot.
Inleiding
Inleiding

In de training wordt je kennis van de Engelse taal opgefrist en uitgebreid. Grammatica en gespreksvaardigheid komt onder andere flink aan bod. 

Vakspecifieke woorden en zinnen die je veelvuldig gebruikt worden in rollenspellen geoefend.

Doelgroep

Baliemedewerkers/medewerkers frontoffice Burgerzaken.

Programma

De praktijk aan de balie is in deze training de belangrijkste leidraad. Je brengt zelf praktijksituaties in om mee te oefenen. De nadruk ligt tijdens de training op een gesprek voeren in een gesprekssimulatie. Er wordt aandacht geschonken aan woordenschat en grammatica, waarbij de geleverde reader en lesstof in de digitale leeromgeving als uitgangspunten dienen.

Werkwijze

Je brengt tijdens de training zelf veelvoorkomende gesprekssituaties in, waarmee –in het Engels- geoefend gaat worden. Denk voor de training dus alvast goed na over voorbeelden. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van het internet, d.m.v. eigen tablet en/of telefoon.

Resultaat
Je kunt een vraaggesprek houden, informatie geven, beleefdheidsuitingen toepassen, afspraken maken en tijden doorgeven. Je kunt compenserende strategieën toepassen om informatie over te brengen.
Je weet efficiënt gebruik te maken van online vertaalmachines op internet. Je weet waar je ondersteuning en oefenmateriaal voor grammatica kunt vinden.
Cursus
Docent
Jackie Davis
Coosje Vink