Bestuurlijke sluitingen
Eerstvolgende datum:
23-03-2022 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Tijdens deze cursus leer je welke mogelijkheden de burgemeester heeft om panden bestuurlijk te sluiten.
Inleiding
Inleiding

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Illegale prostitutie, heling, drugshandel en woningbeschietingen zijn enkele onderwerpen waar de burgemeester zich mee geconfronteerd ziet. Ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat staan de burgemeester verschillende handhavingsinstrumenten ter beschikking. 

 Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een pand te sluiten waar gestolen goederen in worden aangetroffen, een pand te sluiten waar prostituees werkzaam zijn zonder benodigde vergunning of een pand te sluiten van waaruit criminele activiteiten worden gefaciliteerd. In deze cursus worden verschillende mogelijkheden behandeld die de burgemeester heeft om panden bestuurlijk te sluiten.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs en juristen bij een gemeente of politie

Programma

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Opiumwet
  • Illegale prostitutiepanden
  • Horecabedrijven
  • Heling/Digitaal Opkopers Register
  • Ondermijningspanden
  • Noodbevelen

Van deze onderwerpen zal onder andere besproken worden hoe controles worden uitgevoerd, wat het juridisch kader is om dergelijke bestuurlijke sluitingen op te leggen en er zullen verschillende praktijkvoorbeelden gedeeld worden.

Werkwijze
De onderwerpen worden onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld.
Resultaat

Na deze cursus weet je welke mogelijkheden de burgemeester heeft om panden bestuurlijk te sluiten en weet je op welke wijze hier binnen de eigen gemeente uitvoering aan gegeven kan worden

Cursus
Docent
Ramon Brouwer
Wachtlijst