Vergunningaanvraag Alcoholwet
Opleiding Gemeenten
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
15-03-2023
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
We behandelen aan de hand van een casus het hele vergunningenaanvraag proces op basis van de Alcoholwet, zowel in theorie als praktijk!
circles
Inleiding

In onze digitale leeromgeving leer je alles over de Alcoholwet. Wat is het doel van de Alcoholwet, welk bevoegd bestuursorgaan is hierbij betrokken en hoe de aanvraagprocedure en de vergunningsplicht in elkaar steekt.

 

In de lesdag gaan we o.a. in op de soorten vergunningen voor horeca en het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Daarna doorlopen we aan de hand van een casus het hele vergunningenaanvraag proces. Je leert de verlening of weigering te motiveren, zowel intern als naar de aanvrager.

circles

Deze trainingsdag is bedoeld voor vergunningverleners. 

Resultaat
check
Kun je de aanvraag voor een Alcoholwetvergunning beoordelen
check
Heb je kennis van aanverwante vergunningen en onderwerpen in relatie tot de Alcoholwet (o.a. Wet Bibob en Wet op de Kansspelen)
check
Kun je verlening of weigering van de vergunning uitleggen en motiveren
Programma
Welke soort vergunningen en ontheffingen kent de Alcoholwet?
De aanvraag
Toetsingskader
De vergunning
Weigeringskaders (weigeringsgronden)
Termijnen
Wet Bibob in relatie tot de Alcoholwet
Bestuurlijke sensitiviteit
Online Alcoholverkoop
Aanverwante vergunningen: terrasvergunning, kansspelautomaat (Wet op de Kansspelen)
Ontheffing art. 35
Werkwijze

Het wettelijk kader behandelen we door middel van filmpjes, relevante artikelen, opdrachten en vragen in de digitale leeromgeving. Zo kunnen we op de lesdag lekker aan de slag met een casus en breng je de geleerde theorie direct in de praktijk.

Bijzonderheden

Zelfstudie ca. 3 uur

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina