Motiverende gespreksvoering
Eerstvolgende datum:
25-03-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 829,00
Ken je het gevoel dat jij harder werkt dan je cliënt? Dat je “aan een dood paard trekt”? Dat je cliënt niet gemotiveerd lijkt, maar wel hulp ingeroepen heeft? Dan is deze training een waardevolle aanvulling op je werkzaamheden.
Inleiding
Inleiding

Veranderen is een lastig proces dat vaak moeizaam verloopt en veel energie kost. Het is niet gemakkelijk om uit oude patronen te stappen en nieuw gedrag te ontwikkelen en vol te houden.

 

Motiverende gespreksvoering helpt deze intrinsieke motivatie te zoeken en te vinden.

 

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een cliënt- en doelgerichte communicatiestijl die de eigen motivatie van cliënten vergroot. Met de technieken die aangeleerd worden, verken en verminder je de tegenstrijdige gevoelens van cliënten (ambivalentie) over verandering. Zo ontstaat er bij cliënten een grote commitment om verandering te realiseren.

De voordelen van MGV zijn:

 

  • MGV vermindert weerstand.
  • MGV vergroot het belang van veranderen.
  • MGV ontlokt verandertaal uit, die de cliënt in beweging zet.

 

De kern van dit model is dat motivatie voor verandering niet in één keer tot stand komt, maar in een geleidelijk proces. Daarin onderscheiden zich zes fasen: voorbeschouwing, overpeinzing, beslissing, uitvoering, volhouden en terugval.

Met in achtneming van deze fasen kun je je gesprek goed vorm geven en laat je het proces bij de cliënt.

Doelgroep

Deze training is voor iedereen die met burger en/of klanten in gesprek moet gaan in verschillende vormen van dienstverlening/hulpverlening.

 

Programma

In de tweedaagse training: 

 

  • krijg je uitleg over de theorie achter MGV.
  • tevens wordt de grondhouding van MGV besproken
  • Wordt gedragsverandering en de werking ervan uitgebreid besproken
  • komen de basisvaardigheden van MGV aan bod
  • leer je de intinsieke motivatie te vergroten
  • bekijken we de oorzaken van weerstand en leer je  hoe dit te verminderen.
Werkwijze

In een tweedaagse training krijg je uitleg over de methodiek die gebaseerd op de meeste recente versie van het boek Motiverende Gespreksvoering Miller & Rollnick (2014). De methodiek is evidence based en vooral effectief. Daarnaast doet het recht aan het cliëntenperspectief.

 

In MGV worden vier brede processen beschreven die de benadering omvatten: engageren, focussen, ontlokken en plannen. We onderzoeken hoe de processen van MGV in de loop van het veranderingsproces kunnen worden ingezet, en niet alleen bij verandering van gedrag.

 

Er wordt uitleg gegeven over de basiscommunicatie van MGV: Open vragen stellen, Reflecteren, Bekrachtigen en Samenvatten (ORBS) en behoudtaal (weerstand). Behoudtaal is het tegenovergestelde van verandertaal dat juist motivatie versterkt.

 

MGV benadrukt een samenwerkend partnerschap met cliënten waarbij de hulpverlener op respectvolle wijze eigen motivatie en wijsheid oproept. MGV is het volledige accepteren van het feit het uiteindelijk iemands eigen keuze is om wel of niet te veranderen.

 

Wat kunnen oorzaken zijn van weerstand en hoe kan je die verminderen?

 

Er zal in deze twee dagen veelvuldig geoefend worden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, hiermee motiveer je iemand om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We sluiten af met het oefenen met een actrice die op alle facetten van MGV kan reageren afhankelijk van de ingezette aangeleerde technieken, waarbij je zelf situaties in kan brengen die je graag professioneel wilt oefenen.

Resultaat
Na afronding van deze training ben je in staat om burgers/klanten beter hun eigen proces op te laten pakken.
Hierdoor kan je als coach/begeleider het proces beter bijsturen. Je zult ervaren dat je “minder hard aan het werk bent”.
Cursus
Docent
Miranda van der Tholen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83