Schuldhulpverlening – vaardigheden
Eerstvolgende datum:
15-02-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 999,00
Een schuldhulpverlener is de spin in het web als het gaat om de oplossing naar een schuldenvrij bestaan. Daar hoort een schuldhulpverlener bij, die naast de wettelijke kaders van de WGA ook oog heeft voor de behoefte en leerbaarheid op gedragsverandering van de klant. In deze 2-daagse module komen alle benodigde vaardigheden aan bod.
Inleiding
Inleiding

Wie als schuldhulpverlener werkt krijgt in deze module de benodigde beroepsvaardigheden aangereikt om zelfstandig het werk aan te kunnen. Deze module is onderdeel van de leergang adviseur schuldhulpverlening.

De vaardigheden die in deze module aan bod komen, gecombineerd met de module schulphulpverlening – vakkennis, geeft jou alle handvatten om op professionele wijze te handelen en jouw taken vorm te geven. 

Doelgroep

Hbo-niveau denk- en werkniveau en werkzaam (willen zijn) binnen het Sociaal Domein als Schuldhulpverlener

Programma
Dag 1

Stress sensitief werken (schaarste theorie) en motiverende gespreksvoering

  • bij stress sensitief werken wordt uitgegaan van de theorie van de schaarste. Deze inzichten vormen de aanleiding om de schuldhulpverlening nadrukkelijker aan te sluiten op de gedragsonmacht van mensen. Gedragsonmacht die veroorzaakt wordt door jarenlange chronische stress, als gevolg van financiële problematiek. Chronische stress doet een aanslag op de executieve functies. Het gevolg hiervan is dat mensen meer bij de dag leven, moeite hebben met het nakomen van afspraken, impulsieve beslissingen nemen, minder zelfbeheersing kennen en kwalitatief minder goede beslissingen nemen
  • in deze dag word je meegenomen in de wereld die we “schaarste” noemen
  • de gespreksvaardigheid die daarbij hoort is Motiverende Gespreksvoering (MGV). Doel is om kennis, techniek en vaardigheid van deze methode te integreren in het dagelijks werk
  • in MGV worden vier brede processen beschreven die de benadering omvatten: engageren, focussen, ontlokken en plannen. We onderzoeken hoe de processen van MGV in de loop van het veranderingsproces kunnen worden ingezet, en niet alleen bij verandering van gedrag. Er wordt uitleg gegeven over de basiscommunicatie van MGV: Open vragen stellen, Reflecteren, Bekrachtigen en Samenvatten (ORBS) en behoudtaal (weerstand). Behoudtaal is het tegenovergestelde van verandertaal dat juist motivatie versterkt
  • MGV benadrukt een samenwerkend partnerschap met cliënten waarbij de hulpverlener op respectvolle wijze eigen motivatie en wijsheid oproept. MGV is het volledige accepteren van het feit het uiteindelijk iemands eigen keuze is om wel of niet te veranderen

 

 

 

 

Dag 2

Vervolg Motiverende gespreksvoering incl. oefenen met een acteur

Werkwijze
Deze 2 daagse module is onderdeel van de 5 daagse leergang adviseur schuldhulpverlening. Gecombineerd met de 3 daagse module schuldhulpverlening – vakkennis, behaal jij de titel Adviseur schuldhulpverlening.
Resultaat

Na het volgen van de Module schuldhulpverlening- vaardigheden beschikt de schuldhulpverlener over alle beroepsvaardigheden die noodzakelijk zijn om op professionele wijze te handelen.

Cursus
Docent
Miranda van der Tholen
Contact
Lia Dekker
Vragen? Neem contact op met de programmacoördinator.