Schuldhulpverlening – wettelijke kaders en processen
Eerstvolgende datum:
25-01-2021 / 3 dagen
Utrecht
€ 1.499,00
Een schuldhulpverlener is de spin in het web als het gaat om de oplossing naar een schuldenvrij bestaan. In deze basis module leer je alles over de wettelijke kaders en processen rondom de schuldhulpverlening.
Inleiding
Inleiding

Wie als schuldhulpverlener werkt krijgt in deze module de benodigde vakkennis aangereikt om zelfstandig het werk aan te kunnen. Deze module is onderdeel van de leergang adviseur schuldhulpverlening.

De vakkennis die in deze module aan bod komt, gecombineerd met de module schulphulpverlening – vaardigheden, geeft jou alle handvatten om op professionele wijze te handelen en jouw taken vorm te geven.  

Doelgroep

Hbo-niveau denk- en werkniveau en werkzaam (willen zijn) binnen het Sociaal Domein als Schuldhulpverlener

Programma
Dag 1

Proces van Schulddienstverlening (op hoofdlijnen)

 • het proces van schuldhulpverlening (aan de hand van het NVVK schema) en bespreking van de wijze waarop het proces van schuldhulpverlening is ingericht
 • bespreking van NEN 8048-1 en de NVVK gedragscode Budgetbeheer
 • stabilisatie, preventie, begeleiding en nazorg algemeen
 • budgetcoaching en beschermingsbewind algemeen
 • begrippen budgetbeheerrekening en een budget- en meerjaren betaalplan
Dag 2

Het Minnelijk traject ( op hoofdlijnen)

 • wat is een minnelijke traject en wat is de juridische basis ervan
 • in welke relatie staat het minnelijke traject tot het wettelijke (WSNP-) traject
 • wat zijn de positie, taken en verantwoordelijkheden van de schuldhulpverlener in dit traject
 • wat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot het minnelijke traject
 • hoe zit de procedure in elkaar en hoe stel je de duur van een traject vast

VTLB (op hoofdlijnen)

 • de relevante wet- en regelgeving op het vlak van de berekening van het Vtlb
 • de actuele Recofa-rekenmethodiek
 • de invloed op de berekening van feitelijke omstandigheden zoals de leeftijd, de woonsituatie en de gezinssamenstelling

WSNP (op hoofdlijnen)

 • bespreking van de WSNP en het WSNP-traject op hoofdlijnen
 • de taken, verantwoordelijkheden en onderlinge verhouding tussen de verschillende actoren in een WSNP-traject
 • doelgroep van de WSNP en uitsluitingsgronden
 • eisen die worden gesteld aan toelating tot de WSNP
 • de aanvraagprocedure en de verplicht bij te voegen stukken
Dag 3

Verdieping schuldsoorten en schuldeisers

 • veel voorkomende schuldensoorten, hun rangorde (en daarmee de positie van de betreffende schuldeisers)
 • de wijze waarop met de verschillende schulden in de praktijk moet worden omgegaan
 • niet-saneerbare schulden
 • schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen
Werkwijze
Deze 3 daagse module is onderdeel van de 5 daagse leergang adviseur schuldhulpverlening. Gecombineerd met de 2 daagse module schuldhulpverlening – vaardigheden, behaal jij de titel Adviseur schuldhulpverlening.
Resultaat

Na het volgen van de Module schuldhulpverlening- vakkennis beschikt de schuldhulpverlener over alle vakkenis die noodzakelijk is om op professionele wijze te handelen.

Cursus
Docent
Miranda van der Tholen
Contact
Lia Dekker
Vragen? Neem contact op met de programmacoördinator.