Financiële controle op zorgaanbieders
Eerstvolgende datum:
08-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Sommige zorgaanbieders maken veel winst, analyse op het resultaat en financiële positie is noodzakelijk.
Inleiding
Inleiding

Uit onderzoek van Follow the money over het boekjaar 2017 is gebleken dat 97 zorgaanbieders ruim € 50 miljoen winst hebben gemaakt. Dat komt neer op 20% van de omzet. Bij een aantal bedrijven is aangetoond dat er sprake is van fraude door het onvoldoende verlenen van zorg, niet over gekwalificeerd personeel te beschikken, financiële constructies te bedenken om winsten weg te sluizen, enz.

Gemeenten kampen met flinke tekorten binnen het sociaal domein. Budgetten staan erg onder druk. Het valt dus lastig te rijmen als er op deze wijze zorgmiddelen niet aan de zorg besteed worden. Immers de zorgvraag blijft bestaan. Veel gemeenten controleren haar zorgaanbieders nog onvoldoende op hun financiële positie en rendementen. Zij gaan nog onvoldoende het gesprek aan om hoge rendementen of bijzondere (vastgoed)constructies te bespreken terwijl het veelal gaat om veel geld.

Tijdens de cursus worden handvaten aangereikt die de beoordeling van een financiële positie van een zorgaanbieder kunnen vereenvoudigen. Tevens wordt aandacht besteed aan de juridische constructies rekening houdende met wat gangbaar is in de branche. Verder worden benchmarkgegevens behandeld, bijvoorbeeld de verhouding tussen omzet en resultaat. Ten slotte wordt tijdens de cursus een template behandeld die je in staat stelt om aandachtspunten eenvoudig te detecteren. Deze aandachtspunten kunnen de aanleiding zijn voor nader onderzoek. De vragen voor nader onderzoek komen tevens tijdens de cursus aan de orde.

 

Doelgroep

Financiële medewerkers/adviseurs sociaal domein, financial controllers, inkopers jeugdzorg en Wmo, contractmanagers, kwaliteitsmedewerkers, toezichthouders Jeugd en Wmo i.v.m. fraude, beleidsmedewerkers jeugd en Wmo.

 

Programma
 • Beoordelen financiële positie zorgaanbieders.
  • Waar moet je op letten?
  • Juridische constructies
  • Benchmarkgegevens
  • Behandelen template
  • Vervolgvragen.
 • Behandelen casuïstiek.
Werkwijze

In de ochtend wordt theorie behandeld die ten grondslag ligt aan de beoordeling van de financiële positie van zorgaanbieders. In de middag is ruimte voor het behandelen van casuïstiek. Deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd eigen casuïstiek aan te dragen.

Bijzonderheden
Bij inschrijving op deze cursus ontvang je een gratis template die je kunt gebruiken voor de financiële beoordeling van zorgaanbieders.
Cursus
Docent
Frank Bosma
Cursus
Docent
Frank Bosma
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst