Masterclass General IT Controls
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
25-09-2023
1 dag
Utrecht
€659,00
Andere data en locaties
GITC - De impact op de interne beheersorganisatie en de gevolgen voor de accountantscontrole.
Inleiding
Inleiding

Bedrijfsvoeringsprocessen worden steeds uitgebreider en complexer en stellen hogere eisen aan de inrichting van de interne beheersorganisatie. De beheersmaatregelen in een interne beheersorganisatie zijn te onderscheiden in handmatige controles en geautomatiseerde controles (application controls). De effectieve werking van application controls stelt hoge eisen aan de inrichting van de geautomatiseerde bedrijfsomgeving. Een onderdeel van deze inrichting zijn de general IT controls (GITC). Deze controls zijn te verdelen in:

 

 • Logische toegangsbeveiliging
 • Back-up and recovery
 • Change management.

Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan GITC, voor de applicaties die een impact hebben op de financiële informatievoorziening. Je krijgt inzicht in de opzet van GITC, de activiteiten die een effectieve werking van GITC garanderen en de gevolgen voor de accountantscontrole.

 

De cursus is volledig toegeschreven op de gebruikers waarbij rekening wordt gehouden met applicaties die door jouw organisatie worden gebruikt.

circles
Doelgroep
 • Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren
 • Medewerkers planning & control
 • (business) Controllers
 • Medewerkers financiën
 • IT-medewerkers.
Programma

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • GITC, geen black box maar onderdeel van de interne bedrijfsomgeving.
 • Uitgebreide uitleg over GITC.
 • Uitbesteding van IT-taken, mogelijk in een samenwerkingsvorm.
 • Minimale norm waaraan GITC moeten voldoen.
 • Vaststellen effectieve werking van de GITC.
 • De relatie tussen de GITC en de accountantscontrole.
 • Best practices uit de praktijk.

We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de slag en maken een vertaling van regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Casuïstiek en praktijkvoorbeelden vormen een belangrijk onderdeel van de dag.

circles
Bijzonderheden

Deze cursus heeft een relatie met de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en is daarmee ook een interessante aanvulling op ons aanbod over de rechtmatigheidsverantwoording.

Na afloop weet je:
check
Wat GITC zijn en aan welke eisen ze moeten voldoen.
check
Wat de impact van GITC op de geautomatiseerde bedrijfsomgeving is.
check
Op welke wijze de effectieve werking van GITC vastgesteld wordt.
check
Wat de relatie tussen de GITC en de accountantscontrole is.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina