General IT Controls
Eerstvolgende datum:
15-02-2021 / 1 dag
Virtueel klaslokaal
€ 549,00
GITC. De impact op de interne beheersorganisatie en de gevolgen voor de accountantscontrole.
Inleiding
Inleiding

De geautomatiseerde bedrijfsomgeving wordt steeds uitgebreider en complexer voor gemeenten en stelt hogere eisen aan de inrichting van de interne beheersorganisatie. De beheersmaatregelen in een interne beheersorganisatie zijn te onderscheiden in handmatige controles en geautomatiseerde controles (application controls). De effectieve werking van application controls stelt hoge eisen aan de inrichting van de geautomatiseerde bedrijfsomgeving. Een onderdeel van deze inrichting zijn de general IT controls (GITC). Deze controls zijn te verdelen in:

  • Logische toegangsbeveiliging
  • Back-up and recovery
  • Change management.

Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan GITC, voor de applicaties die een impact hebben op de financiële informatievoorziening van een gemeente. Je krijgt inzicht in de opzet van GITC, de activiteiten die een effectieve werking van GITC garanderen en de gevolgen voor de accountantscontrole.

Wij zullen tijdens de cursus tevens aandacht besteden aan de uitbesteding van de IT-omgeving en de eisen die dit stelt aan jouw gemeente.

De cursus is volledig toegeschreven op de gebruikers waarbij rekening wordt gehouden met applicaties die door jouw gemeente worden gebruikt.

Doelgroep

Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren
Medewerkers planning & control
(business) Controllers
IT-medewerkers.

Programma
  1. GITC, geen black box maar onderdeel van de interne bedrijfsomgeving.

  2. Uitgebreide uitleg over GITC.

  3. Uitbesteding van IT-taken, mogelijk in een samenwerkingsvorm.

  4. Minimale norm waaraan GITC moeten voldoen.

  5. Vaststellen effectieve werking van de GITC.

  6. De relatie tussen de GITC en de accountantscontrole.

  7. Best practices uit de praktijk.

Werkwijze

We gaan op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de slag en maken een vertaling van regelgeving naar de dagelijkse praktijk. Casuïstiek en praktijkvoorbeelden vormen een belangrijk onderdeel van de dag.

Bijzonderheden
Deze cursus heeft een relatie met de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving van gemeenten en is daarmee ook een interessante aanvulling op ons aanbod over de rechtmatigheidsverantwoording.
Resultaat
Wat zijn GITC;
Aan welke eisen dienen GITC te voldoen;
Wat is de impact van GITC op de geautomatiseerde bedrijfsomgeving;
Op welke wijze wordt de effectieve werking van GITC vastgesteld;
De impact van uitbesteding van IT-taken en de eisen die hieraan worden gesteld;
De relatie tussen de GITC en de accountantscontrole.
Cursus
Docent
Frank Bosma
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83