Training 'Horen in het verkennend onderzoek'
Eerstvolgende datum:
20-12-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 695,00
Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet WvGGZ in werking en krijgen gemeenten de verplichting een verkennend onderzoek te doen en betrokkenen in het proces te horen. Hoe voer je nu een goed gesprek met de betrokkenen? Wat zijn de do’s en don’ts in het 'hoorgesprek’?
Inleiding
Inleiding

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Men kan dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
De gemeente onderzoekt of en welke hulp nodig is.

De hoorplicht van de burgemeester betekent concreet dat de burgemeester verplichting heeft om contact te hebben met de betrokkene om de zienswijze te horen. Iedere gemeente heeft zelf de vrijheid om die taak te beleggen bij de burgemeester zelf of bij een ambtenaar.
Aan de hand van praktijksituaties en/of andere casuïstiek van het horen van betrokkenen bij de uitvoering van de WvGGZ wordt de lesstof uitgelegd.

Doelgroep

Uitvoerenden die in het kader van de WvGGZ de hoorplicht uitvoeren.

Programma
Aan de hand van praktijksituaties of andere casuïstiek inzake het horen van betrokkenen bij de uitvoering van de wet, komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • de voorbereiding: welke informatie is aanwezig van de politie, de hulpverlening, het interventieteam en hoe deze informatie te gebruiken

  • rolverduidelijking: aangeven waarom en waarvoor wordt gebeld en wat uw taak in deze is, toelichten van vervolgstappen

  • gespreksopbouw

  • welke tactieken hanteren?

  • van meningen naar feiten en omstandigheden: de techniek van het doorvragen en luisteren gelet op de belangen van betrokkenen

  • omgaan met weerstand en emoties

  • in de middag wordt geoefend met een ervaren acteur/actrice.
Na afloop van de training kun je:
het gesprek in alle volledigheid voorbereiden met de beschikbare informatie van andere betrokken partijen
verschillende tactieken hanteren om duidelijkheid te verkrijgen over de situatie
verschillende gesprekstechnieken toepassen om betrokkenen zo effectief en zo zorgvuldig mogelijk te horen in het kader van de WvGGZ
Cursus
Docent
Hans Koning
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst