Nieuwe wegen voor bestuurders
Eerstvolgende datum:
08-10-2020 / 10 dagen
In huis
€ 3.995,00
Het veranderen verandert. Logisch. Het zou pas gek zijn als alles verandert maar de veranderkunde niet. Bekende veranderaanpakken blijken drijfzand. Wat dan wel? Veranderen is straks gewoon doen wat je nu nog gek vindt.
Inleiding
Inleiding

Besturen is toch wezenlijk iets anders gebleken dan managen. Een burger is geen klant en de menselijke waardigheid geen onderwerp voor efficiency-denkers. We zijn op zoek naar nieuwe wegen die verandering helpen zijn weg te vinden in een snel veranderende maatschappelijke transformatie. Dat is het onderwerp van de leergang 'Nieuwe Wegen voor Bestuurders'.

Vijf blokken van steeds twee intensieve dagen op verrassende locaties. Voor mensen die begrijpen dat het niet om dingen gaat, maar om mensen – om wat wij noemen: kritische succes actoren. En om het ingewikkelde samenspel tussen mensen die richting toekomst bewegen en hen die juist in de remmen gaan. Die de complexe sociale realiteit in organisaties in kracht weten om te zetten. Precies op dat punt begint de derde orde veranderkunde.

Doelgroep

Kritische succes actoren: bestuurders in het publieke domein en iedereen in hun directe omgeving die betekenisvol wil zijn in het kader van 'anders organiseren'.

Programma

Het programma is verdeeld in vijf blokken die elk een cruciale stap vormen in het universele thema van veranderen. We zoeken daar ook steeds een toepasselijke locatie bij, wat het je ook weer makkelijker maakt later op de momenten dat je dat nodig hebt de juiste associaties naar boven te halen. Veel aandacht besteden we aan de niet-cognitieve aspecten van veranderen. Door het intensieve contact met de begeleiders en de andere deelnemers, kun je ook veel spiegelen op de eigen aannames en overtuigingen. We dragen niet een bepaalde aanpak of methode aan, maar benadrukken juist de universele aspecten van veranderprocessen en benadrukken jouw hoogst eigenste rol daarin. Sommigen noemen dat leiderschap, maar dat woord vinden wij nu juist weer net iets te wazigs.

Werkwijze

Wie zei er dat leren niet leuk mocht zijn? Gedoe is er toch. Maar er daarom dan ook maar leuk gedoe van. Wie anderen wil verleiden tot en wil begeleiden bij een veranderproces, moet zelf ook zo’n verandering hebben meegemaakt. We checken dat ook. En anderen zullen dat aan je merken. Daar gaat het om.

Bijzonderheden

Alleen al de radicaal andere setting van deze leergang dan je dagelijkse werkelijkheid werkt geestverruimend. Je mag ook toegeven aan je guilty pleasures. Wie wil er nou niet kunnen vertellen thuis dat-ie stiekem naar de Efteling gaat en dan ook nog om te leren. En misschien is dat ongemak op zich al leerzaam… En over nog meer ongemak: in jouw rol ontkom je er niet aan een regime te vestigen over anderen. Kun je tegelijk daarmee begrip uitstralen voor de keuzes die die anderen daarin te maken hebben? Misschien kunnen ze niet anders dan zich tegen jou verzetten. Vrijwel alle deelnemers vinden dit het meest ongemakkelijke moment van de leergang. En daarmee ook het meest leerzame.

Resultaat
Deze buitengewoon avontuurlijke leergang biedt een brede kijk op het onderwerp veranderen. Ook worden concrete handvatten onderzocht voor het vormgeven van de reis die veranderen is. En omdat leren nooit af is, word je zeer nadrukkelijk uitgenodigd wegbereider te zijn voor bestuurders na jou. Een verandering kun je ongedaan maken. Een inzicht niet.
Cursus
Docent
Harold Janssen
Docent
Jaap Peters