School en (v)echtscheiding
Eerstvolgende datum:
01-04-2020 / 1 dagdeel
Utrecht
€ 399,00
Iedere school heeft te maken met scheidingen van ouders, maar hoe ga je daar juist mee om?
Inleiding
Inleiding

Op iedere school en onderwijsinstelling komen (v)echtscheidingen voor. Hoe moet je daar als school mee om gaan om te zorgen dat je geen partij in de strijd wordt? Hoe onderneem je de (juridisch) juiste stappen?

Doelgroep

Schooldirecteuren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers schoolbesturen en betrokkenen van samenwerkingsverbanden.

Programma
Blok 1: Inleiding
 • Echtscheiding, waar spreken wij over?
 • Wie heeft gezag?
Blok 2: Verstrekken van informatie
 • Wie moet de schoolinformatie krijgen?
 • Wanneer mag geen informatie worden gegeven?
 • Op welke wijze informatie verstrekken?
 • Schoolbeleid noodzakelijk?
Blok 3: Vechtscheiding
 • Rol van de school binnen een conflictueuze scheiding
 • Wat wel en niet te doen?
Blok 4: Externe partijen
 • Verstrekken van informatie aan Veilig Thuis of de politie
 • Wat te doen met de uitspraak van de rechtbank?
Blok 5: Overige onderwerpen
 • Aansprakelijkheid van de school
 • Opleggen van een schoolverbod
 • Procedures bij klachtencommissies e.d.
Werkwijze
Interactief, met veel mogelijkheid om vragen te stellen en eigen cases in te brengen. Het is mogelijk om van te voren cases aan te leveren die in de cursus zullen worden behandeld.
Resultaat
Inzicht in de do’s en dont’s bij scheidingen van ouders van leerlingen.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83