Bestrijding eikenprocessierups - Niets doen is geen optie!
Eerstvolgende datum:
05-02-2020 / 1 dag
Doorn
€ 599,00
De eikenprocessierups (EPR) rukt op in Nederland. Gemeenten worstelen met de vraag hoe de rups te bestrijden. Is de gemeente eigenlijk wel verplicht tot bestrijding van de EPR? In de cursus wordt op beide aspecten ingegaan. Een ding is duidelijk: niets doen is geen optie!
Inleiding
Inleiding

De oprukkende eikenprocessierups in Nederland is voor veel gemeenten zo langzamerhand een hoofdpijndossier geworden. Hoe moet de EPR bestreden worden. Zijn gemeenten eigenlijk wel verplicht de EPR te bestrijden? In deze cursus wordt uitgelegd dat gemeenten juridisch een zorgplicht met betrekking tot hun bomen hebben. Niets doen is geen optie, want dan kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld.

De te nemen noodzakelijke maatregelen passeren de revue. In het middaggedeelte wordt een bezoek aan het Bomenmuseum gebracht. Daar wordt onder meer uitgelegd welke methoden er zijn om de EPR te bestrijden.

Doelgroep

Juridische medewerkers, beleidsadviseurs, medewerkers openbare ruimte

Programma
Ochtend: juridische aspecten

Zorgplicht in privaatrecht

  • Zorgplicht gemeente als eigenaar/beheerder bomen
  • Onrechtmatige daad
  • Verschillende maatregelen die voortvloeien uit zorgplicht
  • Jurisprudentie

Zorgplicht in publiekrecht

  • Woningwet en bouwverordening: afdwingen van maatregelen
  • Wegenwet
  • Wet milieubeheer
  • Flora en faunawet
  • Strafrecht

Bescherming werknemers bij bestrijding EPR

  • Arbowet
Middag: bezoek bomenmuseum

Het Nationaal Bomenmuseum in Doorn is de grootste bomentuin van Nederland met een wereldberoemde collectie bomen en struiken uit alle windstreken op aarde. Het Bomenmuseum is 27 hectare groot en dateert uit 1925. De bomentuin is aangelegd in landschapsstijl met kronkelende paden, slingerende waterpartijen en prachtige doorkijkjes. Tijdens de rondleiding, begeleid door een gids van het Bomenmuseum, krijgen cursisten informatie over biodiversiteit boven- en ondergronds, ecologie en handvatten voor een evenwichtig en toekomstbestendig bomenbeleid.   

Blog
Lees de blog van advocaat Michiel de Groote over de aansprakelijkheid van gemeenten m.b.t. de EPR.
Resultaat
De cursisten kennen de juridische aspecten van het (niet) bestrijden van de EPR en zijn op de hoogte van de methoden om de EPR te bestrijden.
Cursus
Docent
Wiebrand Dijksterhuis
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83