Het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA)
Eerstvolgende datum:
02-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 549,00
Leer een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren.
Inleiding
Inleiding

Een Privacy Impact Assessment (PIA) helpt organisaties om de impact van gegevensverwerkingen te bepalen. Het uitvoeren van een PIA of 'gegevensbeschermingseffectbeoordeling' is soms wettelijk verplicht, maar hoe krijg je zo’n analyse op papier? In deze cursus wordt achtergrond verdiept en ga je daadwerkelijk een PIA uitvoeren. Deelnemers nemen een eigen casus uit hun werk mee en gaan daarmee aan de slag. Aan het eind van de cursusdag heb je een concept PIA-rapport liggen.

De cursus is geschikt voor iedereen die PIA’s schrijft of dat moet gaan doen. In het bijzonder is de cursus geschikt voor privacy officers, maar ook functionarissen voor Gegevensbescherming hebben er wat aan om te weten waarover ze adviseren. Het is een verdiepende training, dus kennis van basisbegrippen uit de AVG is nodig.

Doelgroep

Privacy Officers, functionarissen voor gegevensbescherming, beleidsadviseurs, informatiemanagers.

Programma
  • Theoretisch kader DPIA
  • Theorie in de organisatie plaatsen
  • Toepassen op een casus
  • Beknopt context beschrijven
  • Uitwerken tot een eindrapport
  • Reviewen van andere PIA's
Werkwijze

Deelnemers nemen hun eigen laptop mee om daadwerkelijk te kunnen schrijven. Via de digitale leeromgeving worden van te voren casussen voorgedragen die een deelnemer wil uitwerken. De docent geeft advies of de casus geschikt is voor de workshop.

Bijzonderheden
Enige kennis over PIA’s is praktisch. Er wordt stilgestaan bij de theorie en achtergrond, maar de focus ligt op het schrijven van de PIA. Gedegen basiskennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nodig om de PIA uit te kunnen voeren. Het is aan te raden om van tevoren de workshop 'De essentie van een Privacy Impact Assessment (PIA)' te volgen.
Resultaat
Je kunt een PIA in de eigen organisatie plaatsen.
Je leert risico’s benoemen en daar passende maatregelen aan te koppelen.
Eerste concept voor een PIA om te gebruiken in je eigen organisatie.
Cursus
Docent
Jelle Hoekstra
Contact
Ronald Ducaneaux
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur.