Invordering geldschulden, de juridische praktijk
Eerstvolgende datum:
04-04-2022 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Deze cursus geeft je inzicht in de redenen voor de invordering van incasso’s en de stappen die hierbij moeten worden genomen.
Inleiding
Inleiding

Dag in dag uit vorder je - geroutineerd en doeltreffend - geldschulden in. Toch boek je ook ieder jaar vorderingen af. Dat is natuurlijk jammer, zeker als er aan de andere kant moet worden bezuinigd op de uitgaven. 

Dan wordt het belangrijk om daadwerkelijk binnen te halen waar je recht op hebt. Maar heb je ook inzicht in de redenen waarom je tot invordering moet overgaan? Ken je het wettelijk kader waarbinnen je werkt? En hoe zit het met mogelijke risico’s? In deze cursus leer je hier meer over.

Doelgroep

Medewerkers financieel beheer, werkzaam op de crediteuren- en debiteurenadministratie en medewerkers belastingen.

Programma
Ochtend:
 • rechtsgronden voor facturen/geldvorderingen
 • indeling van facturen
 • betalingstermijnen
 • opeisbaarheid en verzuim
 • niet nakoming
 • de nieuwe incassokosten en (wettelijke) rente
 • grondslag voor herinneringen en aanmaningen
 • wanneer wordt een geldvordering 'uit handen' gegeven
 • gerechtelijk traject
 • beslagmaatregelen
 • verjaring van geldvorderingen
 • faillissementen en Schuldsaneringen.
Middag:
 • Belang onderscheid rechtsgebieden
 • Opdelen van gemeentelijk handelen naar rechtsgebieden
 • Bestuursrechtelijke begrippen (Besluit, beschikking, aanvraag, belanghebbende, bezwaar, bestuursrechtelijke geldschuld) in het licht van de incasso en invordering
 • Toepasselijkheid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Specifieke besluiten (Besluit tot opleggen bouwleges, dwangsom, kosten bestuursdwang, bestuurlijke boete)
 • Wanneer is het fiscale recht van toepassing?
 • Procedure publiekrechtelijke invordering
 • Eisen publiekrechtelijke invordering
 • Besluit en Bezwaar
 • Rol van de (gerechts)deurwaarder.
Werkwijze
Binnen deze cursus is er voldoende ruimte voor eigen praktijkvragen. Om goed aan te sluiten bij de praktijk worden cursisten in een digitale intake vooraf gevraagd brieven uit de invorderingsprocedure in te dienen. Deze brieven dienen als basis voor de cursus.
Resultaat
Na afloop van de cursus kun je onderscheid maken tussen privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscaalrechtelijke incassoprocedures en heb je een goed beeld van hoe de procedures lopen en aan welke eisen moet worden voldaan. Je kent en begrijpt de juridische grondslagen waarop geldvorderingen zijn gebaseerd en begrijpt de terminologie met betrekking tot incasso van geldvorderingen.
De cursus geeft je inzicht in het juridisch traject, vanaf het ontstaan van een geldvordering tot de uitspraak van de rechter. Je hebt inzicht in de basisbeginselen van het Insolventierecht (Faillissementen, WSNP) en de risico’s van het niet houden aan de inhoudelijke / procedurele eisen. Ook kun je je eigen brieven toetsen en aanpassen en brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op incassogebied.
Cursus
Docent
Michiel de Groote
Cursus
Docent
Michiel de Groote
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst